Bài giảng Mỹ thuật Lớp 4 - Bài: Xem tranh (Tiết 1) - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Trung Lập Hạ

Cảnh thăm ông bà diễn ra ở đâu ?

Trong tranh có những hình ảnh nào ?

Màu sắc của bức tranh như thế nào ?

 

ppt 20 trang Phương Mai 01/12/2023 320
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Mỹ thuật Lớp 4 - Bài: Xem tranh (Tiết 1) - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Trung Lập Hạ", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Mỹ thuật Lớp 4 - Bài: Xem tranh (Tiết 1) - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Trung Lập Hạ

Bài giảng Mỹ thuật Lớp 4 - Bài: Xem tranh (Tiết 1) - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Trung Lập Hạ
MÔN MỸ THUẬT LỚP 4 
Tuần 24 
Tên bài dạy: Xem tranh (Tiết 1) 
TRƯỜNG TH TRUNG LẬP HẠ 
(Các em chọn thời gian thích hợp 
 từ ngày 22/02 đến 26/02/2021 để hoàn thành bài này) 
Chủ đề 7: Xem tranh (Tiết 1) 
Xem tranh của thiếu nhi 
 MỸ THUẬT 
GIỚI THIỆU BÀI : 
Cảnh vui chơi múa Lân. 
Các 
 bạn 
đã vẽ 
gì ở 
bức 
tranh 
này? 
Tranh 
này 
vẽ 
các 
bạn 
đang 
làm 
gì ? 
Cảnh đang làm vệ sinh môi trường. 
Bạn 
vẽ 
nội 
dung 
gì 
trong 
bức 
tranh ? 
Cảnh bữa cơm gia đình. 
Tranh 
bạn 
vẽ 
cảnh 
 gì, ở 
vùng 
nào? 
Cảnh nhà sàn, ở vùng núi. 
Xem 
tranh 
vẽ 
thảo 
luận? 
Cảnh thăm ông bà diễn ra ở đâu ? 
Trong tranh có những hình ảnh nào ? 
Màu sắc của bức tranh như thế nào ? 
Xem 
tranh 
vẽ 
thảo 
luận? 
Bức tranh vẽ về đề tài gì ? 
Hình ảnh chính và phụ ở trong tranh? 
Màu sắc của bức tranh như thế nào? 
Xem 
tranh 
 vẽ 
thảo 
luận ? 
Tên của bức tranh này là gì? 
Trong tranh có những hình ảnh nào? 
Màu sắc của bức tranh như thế nào? 
Học 
 sinh 
trình 
bày 
Học 
 sinh 
trình 
bày 
Học 
 sinh 
 trình 
bày 
Trò chơi 
Ai nhanh hơn ? 
 1. Khi vẽ tranh các em phải tìm hình ảnh gì? 
(Chọn 1 phương án đúng nhất) 
Trò chơi 
A. Tìm hình ảnh đúng với nội dung tranh. 
B. Hình ảnh chính và các hình ảnh phụ. 
C. Cả A,B đều đúng 
Kết quả 
2. Hình ảnh chính sẽ vẽ như thế nào? 
(Chọn 1 phương án đúng nhất) 
Trò chơi 
A .Vẽ to nằm bên phải bức tranh. 
B .Vẽ vừa phải nằm giữa bức tranh 
C .Vẽ vừa phải nằm bên trái bức tranh 
Kết quả 
3. Khi vẽ tranh em được sử dụng bao nhiêu màu? 
(Chọn 1 phương án đúng nhất) 
Trò chơi 
A. 4 Màu 
B. Tự do theo ý thích 
 C. 3 màu 
Kết quả 
Bài 26 : Xem tranh của thiếu nhi 
Hoạt động 2 : 
+ Nhận xét đánh giá tiết học. 
+ Dặn dò HS 
Chúc các em học tập tốt 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_my_thuat_lop_4_bai_xem_tranh_tiet_1_nam_hoc_2019_2.ppt