Bài giảng Tập đọc Lớp 4 - Tuần 3 - Bài: Thư thăm bạn - Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Bài văn được chia làm mấy đoạn?

Bài văn chia làm 3 đoạn

Đoạn 1: Từ đầu đến chia buồn với bạn

Đoạn 2: Tiếp theo đến những người bạn mới như mình.

Đoạn 3: Phần còn lại

 

ppt 17 trang phuongnguyen 21/07/2022 7060
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tập đọc Lớp 4 - Tuần 3 - Bài: Thư thăm bạn - Nguyễn Thị Quỳnh Mai", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Tập đọc Lớp 4 - Tuần 3 - Bài: Thư thăm bạn - Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Bài giảng Tập đọc Lớp 4 - Tuần 3 - Bài: Thư thăm bạn - Nguyễn Thị Quỳnh Mai
GV: NGUYỄN THỊ QUỲNH MAI 
Tập đọc 
Th ư th ă m bạn 
Bài văn được chia làm mấy đoạn? 
Bài v ă n chia làm 3 đoạn 
Đoạn 1: Từ đầu đến chia buồn với bạn 
Đoạn 2: Tiếp theo đến những người bạn mới như mình. 
Đoạn 3: Phần còn lại 
Luyện đọc tiếng, từ: 
Lũ lụt, thiệt thòi, cứu người, 
khắc phục thiên tai,. 
3 em đọc nối tiếp đ oạn, cả lớp đọc thầm và dùng bút chì gạch d ưới chân những tiếng, từ khó đọc . 
Luyện đọc câu 
- Mình hiểu Hồng đau đớn/ và thiệt thòi như thế nào/ khi ba Hồng đã ra đi mãi mãi. 
3 em đọc nối tiếp đ oạn lần 2, cả lớp đọc thầm và tìm câu dài khó đọc ; dùng bút chì gạch chéo tr ước những chỗ cần ngắt, nghỉ. 
* Giải nghĩa từ: 
- Xả thân: 
- Quyên góp: 
- Khắc phục: 
Cả lớp đ ọc nối tiếp đ oạn trong nhóm đô i 
1 . Bạn Lương biết bạn Hồng từ khi nào ? 
- Bạn Lương biết bạn Hồng khi đọc báo Thiếu niên Tiền Phong. 
Tìm hiểu bài 
2 . Bạn Lương viết thư cho bạn Hồng để làm gì ? 
- Lương viết thư để chia buồn với Hồng. 
3. Tìm những câu cho thấy bạn Lương rất thông cảm với bạn Hồng? 
- ... mình rất xúc động được biết ba của Hồng đã hi sinh trong trận lũ lụt vừa rồi. Mình gửi thư này chia buồn với bạn. Mình hiểu Hồng đau đớn và thiệt thòi như thế nào khi ba Hồng đã ra đi mãi mãi. 
4. Những chi tiết trên cho biết Lương là người như thế nào? 
- Lương là người rất quan tâm và mong muốn chia sẻ trước nỗi đau của người khác 
5. Tìm những câu cho thấy bạn Lương biết cách an ủi bạn Hồng? 
+ Khơi dậy niềm tự hào : Chắc là Hồng cũng tự hào... nước lũ. 
+ Khuyến khích nêu gương : Mình tin rằng theo gương ba... nỗi đau này. 
+ An ủi, động viên : Bên cạnh Hồng còn có má, có chú bác và có cả những người bạn thân mới như mình. 
6 . Nêu tác dụng của những dòng mở đầu và kết thúc bức thư? 
- D òng mở đầu có t ác dụng là cho biết địa điểm thời gian viết thư, lời chào hỏi người nhận thư - D òng cuối có t ác dụng ghi rõ cho ta biết lời chúc hoặc lời nhắn, kí tên, ghi rõ họ tên người viết thư. 
Bức thư nói lên nội dung gì? 
Bức thư nói lên nỗi lòng thương bạn, muốn chia sẻ đau buồn cùng bạn. 
Nếu em gặp những ng ười có hoàn cảnh nh ư bạn Hồng ở trong bài thì em sẽ làm gì? 
Em sẽ viết th ư động viên, chia sẻ nỗi đ au của ng ười đó , của bạn đó và vận động mọi ng ười cùng tham gia ủng hộ từ thiện. 
Tập đọc 
Th ư th ă m bạn 
 Nội dung : 
 Bức thư nói lên nỗi lòng thương bạn, muốn chia sẻ đau buồn cùng bạn. 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_doc_lop_4_tuan_3_bai_thu_tham_ban_nguyen_thi_q.ppt