Bài giảng Tin học Lớp 3 - Chủ đề 23: Tập gõ các phím ở hàng phím cơ sở

Thực hành:

1. Em hãy khởi động trình duyệt web và nhập địa chỉ trang web

2. Di chuyển xuống dưới và quan sát để chọn bài luyện gõ phím.

 

pptx 8 trang Phương Mai 04/12/2023 360
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tin học Lớp 3 - Chủ đề 23: Tập gõ các phím ở hàng phím cơ sở", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Tin học Lớp 3 - Chủ đề 23: Tập gõ các phím ở hàng phím cơ sở

Bài giảng Tin học Lớp 3 - Chủ đề 23: Tập gõ các phím ở hàng phím cơ sở
Tin học lớp 3Chủ đề 23  Tập gõ các phím ở hàng phím cơ sở( SGK trang 18 ) 
1.Cách đặt tay trên bàn phím: 
Hai phím có gai là mốc cho việc đặt tay tại hàng phím cơ sở. 
- Tay trái : Đặt ngón trỏ lên phím F , các ngón còn lại đặt lần lượt lên phím A , S , D . 
- Tay phải : Đặt ngón trỏ lên phím J , các ngón còn lại đặt lần lượt lên phím K , L , ; . 
1.Cách đặt tay trên bàn phím: 
? Quan sát cho nhận xét về màu của các ngón tay 
và các phím ở hàng cơ sở? 
Tay trái: 
 Ngón trỏ: F 
 Ngón giữa: D 
 Ngón áp út: S 
 Ngón út : A 
Tay phải: 
 Ngón trỏ: J 
 Ngón giữa: K 
 Ngón áp út: L 
 Ngón út: ; 
* Hai ngón cái luôn đặt ở phím cách. 
Chú ý Chúng ta gọi tám phím : A , S , D , F , J , K , L , ; là các phím xuất 
 phát. 
1.Cách đặt tay trên bàn phím: 
2. C¸ch gâ c¸c phÝm ë hµng c¬ së 
Tay trái: 
 Ngón trỏ: F , G 
 Ngón giữa: D 
 Ngón áp út: S 
 Ngón út: A 
Tay phải: 
 Ngón trỏ: J , H 
 Ngón giữa: K 
 Ngón áp út: L 
 Ngón út: ; 
* Hai ngón cái gõ phím cách. 
* Chú ý: Sau khi gõ xong phím G hoặc H phải đưa ngón tay trở về phím xuất phát tương ứng là F hoặc J ngay. 
2.Cách gõ các phím hàng cơ sở. 
1. Em hãy khởi động trình duyệt web và nhập địa chỉ trang web https://tapdanhmay.net/ 
2. Di chuyển xuống dưới và quan sát để chọn bài luyện gõ phím. 
Thực hành: 
Em hãy nhấp vào liên kết bên dưới để củng cố lại kiến thức hôm nay. 
https:// docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuSZpvCTggtIdzS_x_TIyEwzIHN38F3ChT5SyPRx_6mQgXnA/viewform?usp=sf_link 
Nhớ nhấp nút gửi để hoàn thành bài nhé !!! 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_tin_hoc_lop_3_chu_de_23_tap_go_cac_phim_o_hang_phi.pptx