Bài giảng Tin học Lớp 3 - Chủ đề 25: Thực hành tập gõ các phím hàng phím trên

Tay trái

Ngón út gõ phím ch÷ : Q

Ngón kÕ út gõ phím ch÷: W

Ngón giữa gõ phím ch÷: E

Ngón trỏ gõ phím ch÷ : R,T

 

pptx 6 trang Phương Mai 04/12/2023 380
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tin học Lớp 3 - Chủ đề 25: Thực hành tập gõ các phím hàng phím trên", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Tin học Lớp 3 - Chủ đề 25: Thực hành tập gõ các phím hàng phím trên

Bài giảng Tin học Lớp 3 - Chủ đề 25: Thực hành tập gõ các phím hàng phím trên
Tin họcChủ đề 25  Thực hành tập gõ các phím hàng phím trên( SGK trang 22 ) 
Hoạt động 1: Ôn tập kiến thức bài trước 
Quan sát cách gõ hàng phím trên 
Hoạt động 1: Ôn tập kiến thức bài trước 
Hoạt động 1: Ôn tập kiến thức bài trước 
Nguyªn t¾c gâ c¸c phÝm ë hµng phÝm trªn 
Ngón út gõ phím ch÷ : Q 
Ngón kÕ út gõ phím ch÷: W 
Ngón giữa gõ phím ch÷: E 
Ngón trỏ gõ phím ch÷ : R,T 
Ngón út gõ phím : P 
Ngón kÕ út gõ phím ch÷: O 
Ngón giữa gõ phím ch÷: U 
Ngón trỏ gõ phím ch÷ : Y,T 
Tay trái 
Tay phải 
Hoạt động 2: thực hành 
1. Em hãy khởi động trình duyệt web và nhập địa chỉ trang web https://tapdanhmay.net / 
2. Di chuyển xuống dưới và quan sát mục hàng phím dưới để chọn bài luyện gõ phím. 
Hoạt động 3: củng cố 
Em hãy nhấp vào liên kết bên dưới để củng cố lại kiến thức hôm nay. 
https:// docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpUESFdgDgRNTwiw_IcWDZ_aSk-oRo6q0cQfW4RXJqljqtRA/viewform?usp=sf_link 
Nhớ nhấp nút gửi để hoàn thành bài nhé !!! 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_tin_hoc_lop_3_chu_de_25_thuc_hanh_tap_go_cac_phim.pptx