Bài giảng Tin học Lớp 3 - Chủ đề 27: Thực hành tập gõ các phím hàng phím dưới

Hoạt động 2: thực hành

1. Em hãy khởi động trình duyệt web và nhập địa chỉ trang web

2. Di chuyển xuống dưới và quan sát mục hàng phím dưới để chọn bài luyện gõ phím.

 

pptx 9 trang Phương Mai 04/12/2023 380
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tin học Lớp 3 - Chủ đề 27: Thực hành tập gõ các phím hàng phím dưới", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Tin học Lớp 3 - Chủ đề 27: Thực hành tập gõ các phím hàng phím dưới

Bài giảng Tin học Lớp 3 - Chủ đề 27: Thực hành tập gõ các phím hàng phím dưới
Tin họcChủ đề 27  Thực hành tập gõ các phím hàng phím dưới( SGK trang 25 ) 
Hoạt động 1: Ôn tập kiến thức bài trước 
Quan sát cách gõ hàng phím dưới 
Hoạt động 1: Ôn tập kiến thức bài trước 
Quan sát cách gõ hàng phím dưới 
Bàn tay trái: 
	-Ngón trỏ gõ phím V và B 
	 -Ngón giữa gõ phím C 
 - Ngón danh gõ phím X 
 - Ngón út gõ phím Z 
 - Ngón cái gõ phím cách 
Hoạt động 1: Ôn tập kiến thức bài trước 
Quan sát cách gõ hàng phím dưới 
Bàn tay phải: 
	-Ngón trỏ gõ phím N và M 
	 -Ngón giữa gõ phím , 
 - Ngón danh gõ phím . 
 - Ngón út gõ phím / 
 - Ngón cái gõ phím cách 
Hoạt động 1: Ôn tập kiến thức bài trước 
Hoạt động 2: thực hành 
1. Em hãy khởi động trình duyệt web và nhập địa chỉ trang web https://tapdanhmay.net / 
2. Di chuyển xuống dưới và quan sát mục hàng phím dưới để chọn bài luyện gõ phím. 
Hoạt động 2: thực hành 
Hoạt động 2: thực hành 
Hoạt động 3: củng cố 
Em hãy nhấp vào liên kết bên dưới để củng cố lại kiến thức hôm nay. 
https:// docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpUESFdgDgRNTwiw_IcWDZ_aSk-oRo6q0cQfW4RXJqljqtRA/viewform?usp=sf_link 
Nhớ nhấp nút gửi để hoàn thành bài nhé !!! 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_tin_hoc_lop_3_chu_de_27_thuc_hanh_tap_go_cac_phim.pptx