Bài giảng Tin học Lớp 4 - Chủ đề 26: Lập biểu đồ

Hoạt động 2: trải nghiệm

Chọn thẻ Insert, nhấp chọn một trong các dạng biểu đồ em thích, sau đó chọn biểu đồ cần thể hiện và quan sát kết quả

pptx 9 trang Phương Mai 04/12/2023 380
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tin học Lớp 4 - Chủ đề 26: Lập biểu đồ", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Tin học Lớp 4 - Chủ đề 26: Lập biểu đồ

Bài giảng Tin học Lớp 4 - Chủ đề 26: Lập biểu đồ
Tin họcChủ đề 26  LẬP BIỂU ĐỒ ( SGK trang 30 ) 
Hoạt động 1: tìm hiểu kiến thức 
Biểu đồ cột 
Biểu đồ đường gấp khúc 
Biểu đồ hình tròn 
Dùng để so sánh dữ liệu có trong nhiều cột 
của bảng dữ liệu. 
Dùng để so sánh dữ liệu 
và dự đoán xu thế tăng 
hay giảm của dữ liệu. 
Dùng để mô tả tỷ lệ 
của từng dữ liệu 
so với tổng các dữ liệu . 
Một số loại biểu đồ 
Hoạt động 2: trải nghiệm 
- Em hãy khởi động Microsoft Excel và nhập dữ liệu theo mẫu trong SGK trang 31 
Hoạt động 2: trải nghiệm 
- Đánh dấu khối toàn bộ bảng tính 
Hoạt động 2: trải nghiệm 
- Chọn thẻ Insert, nhấp chọn một trong các dạng biểu đồ em thích, sau đó chọn biểu đồ cần thể hiện và quan sát kết quả 
Hoạt động 3: thực hành 
1. Em hãy thực hiện các biểu đồ sau: 
Hoạt động 3: thực hành 
2. Các bước thực hiện: 
- B1: Nhập dữ liệu 
- B2: Đánh dấu khối toàn bộ dữ liệu vừa nhập 
- B3: Chọn thẻ Insert, nhóm công cụ Chart, chọn biểu đồ theo yêu cầu. 
( Column => Cone và Bar => 3D-Bar ) 
Hoạt động 3: thực hành 
Hoạt động 4: củng cố 
Em hãy nhấp vào liên kết bên dưới để củng cố lại kiến thức hôm nay. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVBMOn6hwl4IsUhq3OrGsPTACX76aVtY4uq5QpvraB4k3Vkw/viewform?usp=sf_link 
Nhớ nhấp nút gửi để hoàn thành bài nhé !!! 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_tin_hoc_lop_4_chu_de_26_lap_bieu_do.pptx