Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính - Trường Tiểu học Đuốc Sống

Vẽ hình tròn tâm O bán kính 2 cm

+ Mở rộng compa và đo trên thước kẻ khoảng cách là 2cm

+ Đánh dấu tâm O

+ Đặt đầu có đinh nhọn vào đúng tâm O, đầu kia có bút chì được quay một vòng vẽ thành hình tròn.

 

ppt 17 trang Phương Mai 04/12/2023 380
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính - Trường Tiểu học Đuốc Sống", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính - Trường Tiểu học Đuốc Sống

Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính - Trường Tiểu học Đuốc Sống
MÔN TOÁN 
Lớp 3 
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐUỐC SỐNG 
Hình tam giác ABC 
Hình tứ giác MNPQ 
Hình chữ nhật EGHI 
Hình vuông IKLM 
Hình tròn 
A 
B 
C 
M 
N 
P 
Q 
E 
G 
I 
H 
I 
K 
L 
M 
O 
Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính 
Hình tròn 
O 
Môn :TOÁN 
Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính 
12 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Mặt đồng hồ hình tròn 
1/ Giới thiệu hình tròn 
0 
M 
A 
B 
Hình tròn tâm O 
Bán kính OM, 
đường kính AB 
Môn :TOÁN 
Giới thiệu dụng cụ vẽ hình tròn: Compa 
 Giới thiệu dụng cụ vẽ hình tròn: Compa 
2/ Vẽ hình tròn: 
1 
2 
3 
4 
5 
0 
. 
2cm 
1 
2 
3 
4 
5 
0 
2cm 
Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính 
Thứ ba ngày 16 tháng 2 năm 2016 
Môn :TOÁN 
Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính 
1/ Giới thiệu hình tròn 
0 
M 
A 
B 
Hình tròn tâm O 
Bán kính OM 
Đường kính AB 
B 
A 
O 
1/Đo và nhận xét độ dài của OA, OB.Tâm O gọi là gì của đường kính AB. 
2/Em có nhận xét gì về độ dài của đường kính và bán kính 
OA = OB= ½ AB 
Tâm O là trung điểm của 
đường kính AB 
 Độ dài đường kính gấp hai lần độ dài bán kính 
M 
OM = OA = OB= ½ AB 
B 
A 
O 
Tâm O là trung điểm của đường kính AB 
Độ dài đường kính gấp hai lần độ dài bán kính 
M 
Trong một hình tròn : 
Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính 
Vẽ hình tròn tâm O bán kính 2 cm. 
+ Đặt đầu có đinh nhọn vào đúng tâm O, đầu kia có bút chì được quay một vòng vẽ thành hình tròn. 
2 cm 
+ Mở rộng compa và đo trên thước kẻ khoảng cách là 2cm 
+ Đánh dấu tâm O 
O 
O 
M 
N 
P 
Q 
Bài 1 : Nêu tên bán kính, đường kính có trong mỗi hình tròn: 
Thực hành: 
Bán kính: OM, ON, OP, OQ 
Đường kính: PQ, MN 
O 
C 
D 
I 
A 
B 
Bán kính:OA, OB. 
Đường kính: AB 
Bài 2 : Em hãy vẽ hình tròn: 
Tâm O, bán kính 2 cm 
Tâm I, bán kính 3 cm 
+ Mở rộng compa và đo trên thước kẻ khoảng cách là  cm 
+ Đánh dấu tâm 
+ Đặt đầu có đinh nhọn vào đúng tâm  đầu kia có bút chì được quay một vòng vẽ thành hình tròn.. 
Tâm O, bán kính 2 cm 
2 cm 
3 cm 
I 
b) Tâm I, bán kính 3 cm 
2cm 
3cm 
. 
O 
I 
1 
2 
3 
4 
5 
0 
. 
1 
2 
3 
4 
5 
0 
Bài 2 : Em hãy vẽ hình tròn có: 
a/ Tâm O bán kính 2 cm; 
b/ Tâm I bán kính 3 cm. 
Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính 
Môn :TOÁN 
O 
M 
C 
D 
OC > OD 
OC < OM 
OC = ½ CD 
Bài 3: Vẽ bán kính OM, đường kính CD trong hình tròn sau: 
S 
S 
Đ 
Trò chơi 
AI NHANH- AI ĐÚNG 
O 
M 
N 
K 
L 
C 
D 
HÌNH TRÒN CÓ: 
-Tâm  
 Có bán kính. 
Bán kính:.. 
 Có  đường kính. 
Đường kính:. 
- MN . CD 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_3_bai_hinh_tron_tam_duong_kinh_ban_kinh_t.ppt