Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Giới thiệu tỉ số

Một đội xe có 5 xe tải và 7 xe khách.

Hỏi số xe tải bằng mấy phần số xe khách?

Số xe khách bằng mấy phần số xe tải ?

 

ppt 13 trang Phương Mai 04/12/2023 440
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Giới thiệu tỉ số", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Giới thiệu tỉ số

Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Giới thiệu tỉ số
Lớp 4 
Toán 
Giới thiệu tỉ số 
Môn Toán 
Thử tài của bạn 
Giả sử gia đình em đang xem một trận bóng đá trên tivi. 
Sau khi trận đấu kết thúc kết quả là Việt Nam thắng Lào với tỉ số là 2:1 
Em hiểu tỉ số 2:1 có nghĩa là gì? 
Ví dụ 1 
Môn Toán 
Giới thiệu tỉ số 
Một đội xe có 5 xe tải và 7 xe khách. 
Hỏi số xe tải bằng mấy phần số xe khách? 
Số xe khách bằng mấy phần số xe tải ? 
Môn Toán 
Giới thiệu tỉ số 
Ví dụ 1 
Một đội xe có 5 xe tải và 7 xe khách. 
Hỏi số xe tải bằng mấy phần số xe khách? 
Số xe khách bằng mấy phần số xe tải ? 
Số xe tải 
Số xe khách 
5 phần 
7 phần 
Tỉ số của số xe tải và số xe khách là : 
= >Tỉ số này cho biết số xe tải bằng số xe khách . 
Tỉ số của số xe khách va ̀ số xe tải là : 
= >Tỉ số này cho biết số xe khách bằng số xe tải . 
Số xe tải 
5 phần 
Môn Toán 
Giới thiệu tỉ số 
Số xe khách 
7 phần 
5 : 7 
7 : 5 
Số thứ nhất 
Số thứ hai 
Tỉ số của số thứ nhất 
và số thứ hai 
3 
6 
5 
7 
a 
b 
5 : 7 hay 
3 : 6 hay 
a : b hay 
( b khác 0 ) 
Ta nói rằng: Tỉ số của a và b là a : b hay (b khác 0) 
Ví dụ 2 
Môn Toán 
Giới thiệu tỉ số 
Muốn tìm tỉ số của số thứ nhất và số thứ hai 
 ta lấy số thứ nhất chia cho số thứ hai . 
Môn Toán 
Giới thiệu tỉ số 
Muốn tìm tỉ số của số thứ nhất và số thứ hai 
 ta làm như thế nào? 
Bài 1: Viết tỉ số của a và b, biết : 
 a = 2 
 b = 3 
 a = 7 
 b = 4 
Tỉ số của a và b là 
Tỉ số của a và b là 7 : 4 hay 
Giới thiệu tỉ số 
Môn Toán 
c)	a = 6 
	b = 2 
Tỉ số của a và b là 6 : 2 hay 
d) a = 4 
	b = 10 
Tỉ số của a và b là 4 : 10 hay 
2 : 3 
Bài 3. Trong một tổ có 5 bạn trai và có 6 bạn gái. 
a. Viết tỉ số của số bạn trai và số bạn của cả tổ? 
Giải 
a. Tỉ số của số bạn trai và số bạn của cả tổ: 
5 : 11 hay 
b. Viết tỉ số của số bạn gái và số bạn của cả tổ? 
Số học sinh của cả tổ là: 5 + 6 = 11 bạn 
6 : 11 hay 
b. Tỉ số của số bạn gái và số bạn của cả tổ: 
Giới thiệu tỉ số 
Môn Toán 
ĐỐ BẠN ĐÚNG HAY SAI 
Trò chơi: 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
3 
9 
10 
8 
6 
7 
Hết giờ 
Đ 
 Vậy số con trâu là 5 con 
Trên bãi cỏ có 20 con bò và có số con trâu bằng số con bò. 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
3 
9 
10 
8 
6 
7 
Đ 
Hết giờ 
Trong hộp có 2 quả cam và 8 quả xoài. 
 Tỉ số của số quả xoài và số quả cam là: 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
3 
9 
10 
8 
6 
7 
Đ 
Hết giờ 
Trong hộp có 2 bút đỏ và 8 bút xanh. 
 Tỉ số của số bút đỏ và số bút xanh là: 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_bai_gioi_thieu_ti_so.ppt