Bài giảng Mỹ thuật Lớp 4 - Bài: Tập nặn dáng người - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Trung Lập Hạ

Người có cấu tạo gồm các bọ phận lớn như: đầu, mình, tay, chân. Tỷ lệ các bộ phận đó không bằng nhau. Hình dáng các bộ phận của cơ thể thay đổi khi ta thay đổi các động tác.

Em thích nặn dáng người đang làm gì ?

Em hãy tả lại dáng người đó ?

ppt 14 trang Phương Mai 01/12/2023 260
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Mỹ thuật Lớp 4 - Bài: Tập nặn dáng người - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Trung Lập Hạ", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Mỹ thuật Lớp 4 - Bài: Tập nặn dáng người - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Trung Lập Hạ

Bài giảng Mỹ thuật Lớp 4 - Bài: Tập nặn dáng người - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Trung Lập Hạ
MÔN MỸ THUẬT LỚP 4 
Tuần 23 
Tên bài dạy: Tập nặn dáng người 
TRƯỜNG TH TRUNG LẬP HẠ 
(Các em chọn thời gian thích hợp 
 từ ngày 17/02 đến 19/02/2021 để hoàn thành bài này) 
 Mĩ thuật: Bài 23 
 tËp nÆn d¸ng ng­êi 
Hoạt động 1: Quan sát – Nhận xét : 
Em hãy cho biết người gồm những bộ phận chính nào? 
Các em hãy quan sát hình dáng người sau: 
®Çu 
tay 
Th©n 
Ch©n 
Hoạt động 1: Quan sát – Nhận xét: 
Các em hãy quan sát hình dáng người sau: 
- Em thấy tỉ lệ các bộ phận trên cơ thể người như thế nào? 
Không bằng nhau . 
- Bộ phận nào lớn hơn cả? 
Phần thân 
- Sau đó lần lượt đến những bộ phận nào? 
Phần đầu, chân, tay. 
Ho¹t ®éng 1 : Quan s¸t nhËn xÐt 
C¸c em h·y quan s¸t h×nh d¸ng ng­êi sau : 
- Theo em ®Çu ng­êi cã h×nh khèi g× ? 
- Th©n ng­êi cã h×nh khèi g× ? 
- Ch©n vµ tay ng­êi cã h×nh khåi g× ? 
Khèi trßn gièng qu¶ trøng 
Khèi trô h×nh ch÷ nhËt 
Khèi trô h¬i dµi 
Hoạt động 1: Quan sát – Nhận xét : 
- Hình dạng của dáng người có thay đổi không khi thực hiện các động tác đi, đứng, chạy, nhảy 
Quan sát một số dáng người sau: 
Có thay đổi khi thay đổi các động tác đi, đứng, chạy, nhảy.. 
®i 
®øng 
Ch¹y 
Nh¶y 
- Ngoài những dáng người trên em hãy kể những dáng người đang hoạt động khác: 
ĐÁ BÓNG 
NGỒI 
TƯỚI CÂY 
MÚA 
Hoạt động 1: Quan sát – Nhận xét: 
 Ngư ời có cấu tạo gồm các bọ phận lớn như: đầu, mình, tay, chân. Tỷ lệ các bộ phận đó không bằng nhau. Hình dáng các bộ phận của cơ thể thay đổi khi ta thay đổi các động tác. 
- Em thích nặn dáng người đang làm gì ? 
- Em hãy tả lại dáng người đó ? 
Hoạt động 2: Cách nặn: 
- Em hãy nêu cách nặn mà em được học? 
- Nặn bộ phận lớn trước như thân, đầu. 
Cách 1 
Nặn từng bộ phận 
- Nặn các bộ phận nhỏ sau như: chân, tay 
- Dùng tăm tre ghép dính lại thành dáng người sau đó điều chỉnh lại cho phù hợp . 
Hoạt động 2: Cách nặn 
Cách 2 
Nặn từ một thỏi đất 
- Từ một thỏi đất vuốt nặn thành dáng người . 
- Thêm các chi tiết như mắt, mũi, miệng để hoàn thiện dáng người. 
Hoạt động 2: Cách nặn 
Gợi ý cách nặn một bé trai 
Gợi ý cách nặn một bé gái 
Hoạt động 3: Thực hành 
Một số sản phẩm của các bạn học sinh 
Hoạt động 3: Thực hành 
Một số sản phẩm của các bạn học sinh 
i 
Em hãy tập nặn một vài dáng người mà em thích . 
Hoạt động 3: Thực hành 
Hoạt động 4: Nhận xét – Đánh giá: 
Các em thấy bài nặn của mình đã hoàn chỉnh chưa? Còn thiếu bộ phận nào không? Các bộ phận có cân đối không? 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_my_thuat_lop_4_bai_tap_nan_dang_nguoi_nam_hoc_2019.ppt