Bài giảng Tiếng Việt Lớp 4 - Tập đọc: Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Trung Lập Hạ

Luyện đọc:

Đọc đúng:

Sài Gòn, vũ khí, Ba-dô-ca, nghiên cứu, huân chương.

Ngắt câu:

Ông được Bác Hồ đặt tên mới là Trần Đại Nghĩa/ và giao nhiệm vụ Nghiên cứu chế tạo vũ khí / phục vụ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Giải nghĩa từ:

Anh hùng Lao động:

Tiện nghi:

Cương vị :

Cục quân giới:

ppt 13 trang Phương Mai 01/12/2023 360
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 4 - Tập đọc: Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Trung Lập Hạ", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Tiếng Việt Lớp 4 - Tập đọc: Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Trung Lập Hạ

Bài giảng Tiếng Việt Lớp 4 - Tập đọc: Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Trung Lập Hạ
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG LẬP HẠ 
KHỐI 4 
TUẦN 21 
Ngày 19 tháng 3 năm 2020 
TẬP ĐỌC 
BÀI: ANH HÙNG LAO ĐỘNG 
 TRẦN ĐẠI NGHĨA 
( Trang 21 ) 
- Đọc nối tiếp bài: Trống đồng Đông Sơn. 
* Vì sao trống đồng là niềm tự hào chính đáng của người Việt Nam ta? 
KIỂM TRA BÀI CŨ. 
Tập đọc 
 Trần Đại Nghĩa là một giáo sư, viện sĩ về quân sự chuyên chế tạo vũ khí, 
Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa. 
Tập đọc 
Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa. 
Luyện đọc : 
- Sài Gòn, vũ khí, Ba-dô-ca, nghiên cứu, huân chương . 
 - Ông được Bác Hồ đặt tên mới là Trần Đại Nghĩa/ và giao nhiệm vụ Nghiên cứu chế tạo vũ khí / phục vụ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. 
* Đọc đúng: 
* Ngắt câu: 
* Giải nghĩa từ: 
- Anh hùng Lao động: 
- Tiện nghi: 
- Cương vị : 
- Cục quân giới: 
- Cống hiến: 
- Sự nghiệp: 
- Quốc phòng: 
- Huân chương: 
Huân chương 
Di tích lô cốt cố thủ của thực dân Pháp. 
Súng ba-dô-ca 
Súng không giật (SKZ) 
CỤC QUÂN GIỚI – CƠ QUAN PHỤ TRÁCH VIỆC CHẾ TẠO, CUNG CẤP VŨ KHÍ CHO QUÂN ĐỘI 
Tập đọc 
ĐỌC THEO CẶP 
ĐỌC LẠI 
Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa. 
Tập đọc 
Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa. 
Tìm hiểu bài 
1. Em hiểu “nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc” nghĩa là gì? 
* Rời bỏ cuộc sống đầy đủ tiện nghi ở nước ngoài về nước để giúp đất nước ...phục vụ kháng chiến chống thực dân Pháp 
2 . Giáo sư Trần Đại Nghĩa đã có đóng góp gì lớn cho kháng chiến? 
* Chế tạo vũ khí có sức công phá lớn như súng ba-dô-ca, súng không giật, bom bay tiêu diệt xe tăng và lô cốt của giặc. 
Tập đọc 
Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa. 
Tìm hiểu bài 
3. Nêu đóng góp của Trần Đại Nghĩa cho sự nghiệp xây dựng Tổ quốc? 
* Ông miệt mài nghiên cứu chế ra các loại súng có sức công phá lớnông đã cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp quốc phòng, có công lớn trong việc xây dựng nền khoa hoc trẻ tuổi của nước nhà. 
4. Nhà nước đánh giá cao những cống hiến của ông Trần Đại Nghĩa như thế nào? 
* Ông được phong thiếu tướng, được tuyên dương Anh hùng Lao động, tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và nhiều huân chương cao quý. 
Tập đọc 
Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa. 
Tìm hiểu bài 
5. Theo em, nhờ đâu ông Trần Đại Nghĩa có được những cống hiến lớn như vậy? 
- Nhờ lòng yêu nước , vì mục đích giành độc lập tự do cho Tổ quốc 
ĐỌC DIỄN CẢM. 
Tập đọc 
Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa. 
 Bên cạnh những cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp quốc phòng, Giáo sư Trần Đại Nghĩa còn có công lớn trong việc xây dựng nền khoa học trẻ tuổi của nước nhà. Nhiều năm liền, ông giữ cương vị Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và Kĩ thuật Nhà nước. 
Tập đọc 
Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa. 
* Nội dung bài nói gì? 
* Ca ngợi anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa đã có những cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp quốc phòng và xây dựng nền khoa học trẻ của đất nước 
Đọc diễn cảm: 
Tình hình chiến trường, chiến lược, chiến thuật của ta có nhiều điểm khác với các nước, bởi vậy việc sản xuất thêm vũ khí mới cho thích hợp là rất cần thiết, mặc dù việc cải tiến các vũ khí tài trợ cũng quan trọng không kém. Chẳng hạn, máy bay B52 của địch có tầm bay rất cao, ngoài tầm bắn của tên lửa SAM-2 do Liên Xô viện trợ và có sức oanh tạc ghê gớm. Ta phải phá chống nhiễu của B52 đối với SAM-2, phải nghiên cứu cải tiến để nâng độ bay cao của SAM-2. Nếu không cải tiến thì tên lửa này khó lòng tiêu diệt được mục tiêu. 
CHÀO CÁC EM! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_viet_lop_4_tap_doc_anh_hung_lao_dong_tran_da.ppt