Bài giảng Tin học Lớp 2 - Chủ đề 28: Microsoft Word: Định dạng văn bản

Hoạt động 3: Chuyển đổi chữ in hoa sang chữ thường

+ B1: Quét khối đoạn văn bản cần chuyển đổi.

 + B2: Chọn Tab Home

 + B3: Nhấp vào nút (hiệu ứng chữ)

 + B4: Chọn kiểu hiệu ứng chữ muốn tạo.

 

pptx 8 trang Phương Mai 04/12/2023 380
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tin học Lớp 2 - Chủ đề 28: Microsoft Word: Định dạng văn bản", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Tin học Lớp 2 - Chủ đề 28: Microsoft Word: Định dạng văn bản

Bài giảng Tin học Lớp 2 - Chủ đề 28: Microsoft Word: Định dạng văn bản
Tin họcChủ đề 28 Microsoft Word: Định dạng văn bản( SGK trang 36 ) 
Hoạt động 1: Tạo văn bản mới 
1. Nhập bài đồng dao trong SGK trang 36 
2. Em hãy sao chép những chỗ giống nhau để việc soạn thảo nhanh hơn. 
- Gợi ý: em có thể sử dụng công cụ sao chép hoặc dùng tổ hợp phím Ctrl + C và Ctrl + V. 
Hoạt động 2: Tạo hiệu ứng chữ 
	+ B1: Quét khối đoạn văn bản cần tạo hiệu ứng 
	+ B2: Chọn Tab Home 
	+ B3: Nhấp vào nút 	 (hiệu ứng chữ) 
	 + B4: Chọn kiểu hiệu ứng chữ muốn tạo. 
Hoạt động 2: Tạo hiệu ứng chữ 
Hoạt động 3: Chuyển đổi chữ in hoa sang chữ thường 
	+ B1: Quét khối đoạn văn bản cần chuyển đổi. 
	+ B2: Chọn Tab Home 
	+ B3: Nhấp vào nút 	 (hiệu ứng chữ) 
	 + B4: Chọn kiểu hiệu ứng chữ muốn tạo. 
Hoạt động 3: Chuyển đổi chữ in hoa sang chữ thường 
Hoạt động 4: Khám phá 
- Em cũng có thể sử dụng tổ hợp phím để chuyển chữ thường thành chữ in hoa. 
Ctrl + F3 
Hoạt động 5: củng cố 
Em hãy nhấp vào liên kết bên dưới để củng cố lại kiến thức hôm nay. 
https:// docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeHqicNuVPtR7zNDsyCp7J2jtVOqiYJoMi_Kw1896RWF5f8g/viewform?usp=sf_link 
Nhớ nhấp nút gửi để hoàn thành bài nhé !!! 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_tin_hoc_lop_2_chu_de_28_microsoft_word_dinh_dang_v.pptx