Giáo án Lịch sử 8 (Chân trời sáng tạo) - Bài 10: Công xã Pa - Ri (năm 1871)

1. Về kiến thức:

- Trình bày những nét chính về Công xã Pa-ri (năm 1871)

- Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập nhà nước kiểu mới – nhà nước của giai cấp vô sản đầu tiên trên thế giới.

2. Về năng lực:

* Năng lực chung

- Bài học góp phần phát triển năng lực tự học thông qua việc tự đọc, tự nghiên cứu nội dung qua SGK và tư liệu.

- Bài học phát triển năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác qua việc trả lời những câu hỏi của giáo viên và hoạt động nhóm.

- Năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc tích cực tham gia các hoạt động theo cặp, nhóm để giải quyết nhiệm vụ học tập, xây dựng được các sản phẩm học tập đa dạng, có tính sáng tạo, rèn luyện được kĩ năng báo cáo, trình bày và nhận xét.

* Năng lực chuyên biệt

- Tìm hiểu lịch sử thông qua việc sưu tầm, xử lí thông tin, tư liệu và hình ảnh về Công xã Pa-ri 1871.

- Nêu được những nét chính về hoàn cảnh lịch sử dẫn đến sự ra đời và một số chính sách của Công xã Pa-ri 1871.

 

docx 10 trang Đặng Luyến 01/07/2024 320
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lịch sử 8 (Chân trời sáng tạo) - Bài 10: Công xã Pa - Ri (năm 1871)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Giáo án Lịch sử 8 (Chân trời sáng tạo) - Bài 10: Công xã Pa - Ri (năm 1871)

Giáo án Lịch sử 8 (Chân trời sáng tạo) - Bài 10: Công xã Pa - Ri (năm 1871)
Ngày soạn: /./2023 Ngày dạy:..
TUẦN 
Bài 10
CÔNG XÃ PA-RI (NĂM 1871)
( tiết)
I. MỤC TIÊU (Học xong bài học, học sinh sẽ đạt được)
1. Về kiến thức: 
- Trình bày những nét chính về Công xã Pa-ri (năm 1871)
- Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập nhà nước kiểu mới – nhà nước của giai cấp vô sản đầu tiên trên thế giới.
2. Về năng lực: 
* Năng lực chung
- Bài học góp phần phát triển năng lực tự học thông qua việc tự đọc, tự nghiên cứu nội dung qua SGK và tư liệu.
- Bài học phát triển năng lự...xã Pa-ri 1871.
- Nêu được những nét chính về hoàn cảnh lịch sử dẫn đến sự ra đời và một số chính sách của Công xã Pa-ri 1871.
3. Về phẩm chất: 
- Bài học giúp học sinh chăm chỉ và có trách nhiệm, có ý thức tự giác, tích cực khi tham gia hoạt động giải quyết vấn đề, có tinh thần trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Trung thực, thông qua việc đánh giá các sự kiện, nhân vật lịch sử một cách khách quan (dựa trên cơ sở khai thác các thông tin, tư liệu và hình ảnh).
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC V...i và binh lính bên những khẩu đại bác trê n đồi Mông-mác sáng 18 – 3 – 1871
d) Tổ chức thực hiện: 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- GV trình chiếu hình ảnh về người dân Pa-ri và binh lính bên những khẩu đại bác trê n đồi Mông-mác sáng 18 – 3 – 1871 và đặt câu hỏi:
Em biết gì về hình ảnh này? Hãy chia sẻ những hiểu biết của em về nhân vật, hình ảnh lịch sử đó?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV: Hướng dẫn HS quan sát, phân tích hình ảnh và trả lời câu hỏi.
HS: Quan sát, ghi câu trả lời ra phiếu học ...iêu: 
- HS trình bày được những nét chính về hoàn cảnh lịch sử dẫn đến sự ra đời của Công xã Pa-ri (năm 1871) và những chính sách của Hội đồng Công xã.
- HS trình bày được những hành động nhằm bảo vệ Công xã của nhân dân Pa-ri.
b) Nội dung: - HS suy nghĩ cá nhân, làm việc nhóm và hoàn thiện nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Phiếu học tập đã hoàn thành của HS.
d) Tổ chức thực hiện
HĐ của thầy và trò
Sản phẩm dự kiến
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- HS đọc thông tin trong SGK hoàn thành phiếu học tập th...i thiệu thêm về bộ máy Hội đồng Công xã:
+ Cơ chế bộ máy nhà nước đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân lao động. Nhân dân nắm mọi quyền thông qua Hội đồng Công xã, mọi thành viên của Công xã đều chịu trách nhiệm trước nhân dân. 
+ Hội đồng Công xã hoàn toàn khác biệt về bản chất so với bộ máy tư sản vì nó phục vụ cho lợi ích của quần chúng lao động.
→ Tiến bộ, phục vụ nhân dân, đặt quyền lợi nhân dân lên trên hết
- GV hướng dẫn HS quan sát hình 10 (tr.49) SGK và trả lời câu hỏi: 
? Em biết gì...iến tranh Pháp – Phổ (1870 – 1871), nhân dân Pa-ri, phần lớn là công nhân và tiểu tư sản đã khởi nghĩa, lật đổ chính quyền Na-pô-lê-ông III. “Chính phủ Vệ quốc” của giai cấp tư sản được thành lập nhưng lại thỏa hiệp với Phổ => nhân dân căm phẫn. 
- Ngày 18 - 3 - 1871, dưới sự lãnh đạo của Quốc dân quân, các tiểu đoàn vệ quốc cùng nhân dân Pa- ri khởi nghĩa và giành thắng lợi. 
Sự thành lập và hoạt động của Công xã
- Ngày 26 - 3 - 1871, Hội đồng Công xã ra đời, tập trung trong tay quyền lập p...Pa-ri, giải thích được Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới, do dân và vì dân.
b) Nội dung: 
- HS suy nghĩ cá nhân và hoàn thiện nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện
HĐ của thầy và trò
Sản phẩm dự kiến
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
HS đọc thông tin trong SGK tr.49
GV đặt câu hỏi: 
- Nêu ý nghĩa lịch sử của Công xã Pa-ri năm 1871?
* Thảo luận cặp: Tại sao nói: Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới, do dân và vì dân?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS đọc SGK, suy nghĩ cá nh... sản đầu tiên do nhân dân lao động thực hiện, lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản tại Pa-ri, lập ra chính quyền mới của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Các chính sách của Hội đồng Công xã đều hướng tới quyền lợi của đại đa số quần chúng.
- Cổ vũ tinh thần cách mạng cho nhân dân lao động toàn thế giới.
- Để lại nhiều bài học quý giá cho phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản.
HĐ 3: LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể
b) Nội dung: HS ...hủ tư sản.
D. Chi-e cho quân đánh úp đồi Mông-mác.
Câu 2. Nhân dân Pa-ri nổi dậy khởi nghĩa ngày 4-9-1870 nhằm mục đích gì?
A. Lật đổ chính quyền Na-pô-lê-ông III, thành lập chế độ cộng hoà.
B. Lật đổ chính quyền Na-pô-lê-ông III, thành lập chính quyền vô sản.
C. Lật đổ chính quyuyền Na-pô-lê-ông III, thành lập chế độ quân chủ chuyên 
chế.
D. Lật đổ chính quyuyền Na-pô-lê-ông III, thành lập chế độ quân chủ lập hiến.
Câu 3. Công xã Pa-ri tồn tại trong bao nhiêu ngày?
70 ngày. 	C. 71 ngày...B. Công xã Pa-ri chưa kiên quyết trấn áp kẻ thù.
C. Giai cấp vô sản Pháp chưa liên minh được với nông dân.
D. Giai cấp vô sản Pháp chưa liên minh được với giai cấp tư sản.
Câu 6. Hội đồng Công xã Pa-ri được tập trung trong tay các quyền lực nào?
Quyền hành pháp
Quyền lập pháp
Quyền hành pháp và lập pháp
Quyền hành pháp, lập pháp và tư pháp.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS xác định yêu cầu của đề bài và suy nghĩ cá nhân để làm bài tập
- GV hướng dẫn cho HS tìm hiểu đề và làm bài tập
B3: Bá

File đính kèm:

  • docxgiao_an_lich_su_8_chan_troi_sang_tao_bai_10_cong_xa_pa_ri_na.docx
  • pptxBài 10_LS8_CTST.pptx