Giáo án Lịch sử 8 (Chân trời sáng tạo) - Bài 12: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

1. Về kiến thức:

- Nêu được nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ nhất.

- Phân tích, đánh giá được hậu quả và tác động của Chiến tranh thế giới thứ hất (1914 – 1918) đối với lịch sử nhân loại.

2. Về năng lực:

* Năng lực chung

- Bài học góp phần phát triển năng lực tự học thông qua việc tự đọc, tự nghiên cứu nội dung qua SGK và tư liệu.

- Bài học phát triển năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác qua việc trả lời những câu hỏi của giáo viên và hoạt động nhóm.

- Năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc tích cực tham gia các hoạt động theo cặp, nhóm để giải quyết nhiệm vụ học tập, xây dựng được các sản phẩm học tập đa dạng, có tính sáng tạo, rèn luyện được kĩ năng báo cáo, trình bày và nhận xét.

* Năng lực chuyên biệt

 - Năng lực tìm hiểu lịch sử: Phân biệt đựơc phái niệm"chiến tranh đế quốc" "chiến tranh cách mạng","chiến tranh chính nghĩa", "chiến tranh phi nghĩa".

 - Nhận thức và tư duy lịch sử: Trình bày được nguyên nhân dẫn tới Chiến tranh thế giới thứ nhất.

 - Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: phân tích, đánh giá được hậu quả và tác động của Chiến tranh thế giới thứ hất (1914 – 1918) đối với lịch sử nhân loại; đưa ra nhận định của bản thân.

3. Về phẩm chất:

- Bài học giúp học sinh chăm chỉ và có trách nhiệm, có ý thức tự giác, tích cực khi tham gia hoạt động giải quyết vấn đề, có tinh thần trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Giáo dục tinh thần đấu tranh chống đế quốc, bảo vệ hòa bình.

 

docx 5 trang Đặng Luyến 01/07/2024 280
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lịch sử 8 (Chân trời sáng tạo) - Bài 12: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Giáo án Lịch sử 8 (Chân trời sáng tạo) - Bài 12: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Giáo án Lịch sử 8 (Chân trời sáng tạo) - Bài 12: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)
Ngày soạn: 	Ngày dạy:
Bài 12
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 – 1918)
( tiết)
I. MỤC TIÊU (Học xong bài học, học sinh sẽ đạt được)
1. Về kiến thức: 
- Nêu được nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ nhất.
- Phân tích, đánh giá được hậu quả và tác động của Chiến tranh thế giới thứ hất (1914 – 1918) đối với lịch sử nhân loại.
2. Về năng lực: 
* Năng lực chung
- Bài học góp phần phát triển năng lực tự học thông qua việc tự đọc, tự nghiên cứu nội dung qua SGK và tư liệu.
- Bài họ...ế quốc" "chiến tranh cách mạng","chiến tranh chính nghĩa", "chiến tranh phi nghĩa".
	- Nhận thức và tư duy lịch sử: Trình bày được nguyên nhân dẫn tới Chiến tranh thế giới thứ nhất.
	- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: phân tích, đánh giá được hậu quả và tác động của Chiến tranh thế giới thứ hất (1914 – 1918) đối với lịch sử nhân loại; đưa ra nhận định của bản thân.
3. Về phẩm chất: 
- Bài học giúp học sinh chăm chỉ và có trách nhiệm, có ý thức tự giác, tích cực khi tham gia hoạt động giải...p và giao nhiệm vụ.
HS quan sát hình ảnh, làm việc nhóm để trả lời câu hỏi của GV
c) Sản phẩm: HS chỉ ra được sự kiện được nhắc đến là Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918).
d) Tổ chức thực hiện: 
- HS quan sát hình ảnh trong SGK – tr.54 và đọc thông tin
? Bức ảnh và thông tin này gợi cho em về sự kiện lịch sử nào?
- GV hướng dẫn HS quan sát, phân tích hình ảnh và trả lời câu hỏi.
- HS suy nghĩ trả lời.
- GV nhận xét câu trả lời của HS và chuyển dẫn vào hoạt động hình thành kiến th...trong SGK 54
- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm bàn.
- Giao nhiệm vụ:
? Nguyên nhân sâu xa, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến CTTG thứ nhất?
- Thời gian: 5 phút 
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS hoạt động nhóm (nếu cần)
HS: Đọc SGK và thảo luận nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
B3: Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu đại diện nhóm lên trình bày, báo cáo sản phẩm; kết hợp hỏi HS để làm rõ nội dung bài:
? Dựa vào hình 12.2, em hãy nêu các sự kiện chính của CTTG thứ nhất.
? Đây là cuộc chiến tra...tiếp: 
- Từ năm 1912, tình hình bán đảo Ban-căng trở nên căng thẳng.
- Thái tử Áo – Hung bị phần tử khủng bố ở Xéc-bi ám sát. → Chiến tranh bùng nổ

2. Hậu quả và tác động của CTTG thứ nhất đối với lịch sử nhân loại
a) Mục tiêu: Phân tích, đánh giá được hậu quả và tác động của CTTG thứ nhất.
b) Nội dung: GV đặt câu hỏi, HS trả lời câu hỏi của GV.
c) Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS.
d) Tổ chức thực hiện
HĐ của thầy và trò
Sản phẩm dự kiến
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- HS đọc thông tin ... bày, báo cáo sản phẩm
HS: Báo cáo sản phẩm (những HS còn lại theo dõi, nhận xét và bổ sung cho bạn)
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái độ và sản phẩm học tập của HS. 
- Bổ sung, chốt kiến thức và chuyển dẫn sang nội dung sau.
a. Hậu quả: 
- Nhân loại phải gánh chịu những tổn thất nặng nề.
- Kinh tế, chính trị châu Âu bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
b. Tác động: 
- Bản đồ châu Âu được phân định lại.
- CM tháng Mười thành công đánh dấu bước chuyển biến lớn trong cục diện chính trị t... câu hỏi.
- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn.
B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, chốt ý.
 HĐ 4: VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào trong thực tiễn cuộc sống
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Những khả năng vận dụng của học sinh
d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ
- HS làm bài tập vận dụng 2,3 (trang 56)
B2: Thực hiện nhiệm vụ: HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập.
B3: Báo cáo, th

File đính kèm:

  • docxgiao_an_lich_su_8_chan_troi_sang_tao_bai_12_chien_tranh_the.docx