Bài giảng Tin học Lớp 4 - Chủ đề 25: Chọn lọc dữ liệu

Một số lưu ý:

- Sau khi có kết quả lọc trong một cột, em có thể chọn cột khác để tiếp tục lọc

- Để hiển thị lại toàn bộ dữ liệu ta chọn lệnh Clear hoặc nháy chuột ô Select All rồi nháy OK.

-Thoát khỏi chế độ lọc em chọn lệnh Filter

 

pptx 7 trang Phương Mai 04/12/2023 340
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tin học Lớp 4 - Chủ đề 25: Chọn lọc dữ liệu", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Tin học Lớp 4 - Chủ đề 25: Chọn lọc dữ liệu

Bài giảng Tin học Lớp 4 - Chủ đề 25: Chọn lọc dữ liệu
Tin họcChủ đề 25 Chọn lọc dữ liệu( SGK trang 27 ) 
 Lọc dữ liệu 
 Bước 1: Chuẩn bị (mở chế độ lọc): 
- Nháy chuột, chọn 1 ô trong vùng có dữ liệu cần lọc. 
- Mở dải lệnh Data và chọn lệnh Filter trong nhóm Sort &Filter 
 Bước 2: Lọc 
-Nháy chuột vào biểu tượng mũi tên trên hàng tiêu đề cột có giá trị dữ liệu cần lọc. 
- Nháy chuột chọn các giá trị dữ liệu cần lọc trên danh sách hiện ra rồi nháy OK 
Lọc dữ liệu 
 Một số lưu ý: 
- Sau khi có kết quả lọc trong một cột, em có thể chọn cột khác để tiếp tục lọc 
- Để hiển thị lại toàn bộ dữ liệu ta chọn lệnh Clear hoặc nháy chuột ô Select All rồi nháy OK. 
-Thoát khỏi chế độ lọc em chọn lệnh Filter 
Câu 1. Trong cùng 1 cột mà vừa có dữ liệu kiểu số vừa có kiểu kí tự có thể thực hiện sắp xếp trên trang tính được không ? 
BÀI TẬP 
Không, vì để sắp xếp được thì dữ liệu trong cùng một cột phải cùng kiểu 
Được, vì để sắp xếp được thì dữ liệu trong cùng một cột phải cùng kiểu 
 Cả A, B Sai 
Câu 2. Để sắp xếp dữ liệu ta làm như sau: 
A. Nháy vào nút hay nút trên thanh công cụ. 
BÀI TẬP 
B. Chọn lệnh Data -> Sort -> Ascending hay Descending; 
D. A và B đều đúng 
C. Nháy vào nút 
B. 
C . 
Câu 3. Nút lệnh nào dùng để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự giảm dần? 
BÀI TẬP 
A. 
D. 
B. 
C . 
Câu 4. Nút lệnh nào dùng để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần? 
BÀI TẬP 
A. 
D. 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_tin_hoc_lop_4_chu_de_25_chon_loc_du_lieu.pptx