Giáo án Lịch sử 8 (Cánh Diều) - Bài 10: Phong trào Công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

1. Về kiến thức

– Nêu được sự ra đời của giai cấp công nhân.

– Trình bày được một số hoạt động chính của Karl Marx, Friedrich Engels và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học.

– Trình bày những nét chính về Công xã Paris (1871) và ý nghĩa lịch sử của việc thành lập nhà nước kiểu mới – nhà nước của giai cấp vô sản đầu tiên trên thế giới.

– Mô tả được một số hoạt động tiêu biểu của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX (phong trào công nhân, sự ra đời và hoạt động của các Đảng và các tổ chức cộng sản,.).

2.Về năng lực

a) Năng lực chung

- Tự chủ và tự học: Khai thác được tài liệu phục vụ cho bài học.

- Giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm hiệu quả.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phân tích, nhận xét, đánh giá và liên hệ vấn đề.

b) Năng lực đặc thù

- Tìm hiểu lịch sử: Khai thác và sử dụng được thông tin của một số tư liệu hình ảnh và tư liệu văn bản, video để tìm hiểu về Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác.

- Nhận thức và tư duy lịch sử: Rèn luyện kỹ năng miêu tả tranh ảnh lịch sử, kỹ năng so sánh, đánh giá, hợp tác.

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để tìm hiểu thêm về ý nghĩa, tính chất của cách mạng tư sản.

 

docx 13 trang Đặng Luyến 01/07/2024 380
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lịch sử 8 (Cánh Diều) - Bài 10: Phong trào Công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Giáo án Lịch sử 8 (Cánh Diều) - Bài 10: Phong trào Công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Giáo án Lịch sử 8 (Cánh Diều) - Bài 10: Phong trào Công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác
BÀI 10. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN 
VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC
(Thời lượng: tiết)
I. MỤC TIÊU (Học xong bài học, học sinh sẽ đạt được)
1. Về kiến thức
– Nêu được sự ra đời của giai cấp công nhân.
– Trình bày được một số hoạt động chính của Karl Marx, Friedrich Engels và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học.
– Trình bày những nét chính về Công xã Paris (1871) và ý nghĩa lịch sử của việc thành lập nhà nước kiểu mới – nhà nước của giai cấp vô sản đầu tiên trên thế giới.
– Mô tả được một số... của một số tư liệu hình ảnh và tư liệu văn bản, video để tìm hiểu về Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác.
- Nhận thức và tư duy lịch sử: Rèn luyện kỹ năng miêu tả tranh ảnh lịch sử, kỹ năng so sánh, đánh giá, hợp tác. 
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để tìm hiểu thêm về ý nghĩa, tính chất của cách mạng tư sản.
3.Về phẩm chất
-Trách nhiệm: Có trách nhiệm với nhiệm vụ học tập mà GV đã giao
-Trung thực: Đấu tranh với các hành vi thiếu trung thực trong học tập và cuộc sống...o về Mac-Ănghen và Tuyên ngôn đảng cộng sản https://www.youtube.com/watch?v=hDcsy0thDAk 
+ Video về Công xã Pa-ri https://www.youtube.com/watch?v=r3YkE6PHc8o 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Giúp HS
- Biết được một số thông tin về Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học.
- Tạo tâm thế cho HS chuẩn bị tiếp nhận kiến thức mới.
b) Nội dung: GV tổ chức cho HS xem video về Ăng ghen và trả lời câu hỏi.
https://www.youtube.com/watch?v=w30CIum6q...cáo thảo luận
GV: - Yêu cầu đại diện của một vài cá nhân lên trình bày sản phẩm.
 - Hướng dẫn HS báo cáo (nếu các em còn gặp khó khăn).
HS: HS báo cáo, còn lại theo dõi, nhận xét, bổ sung cho bạn (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét Chuẩn xác kiến thức, chuyển dẫn vào hoạt động hình thành kiến thức mới.
- Viết tên bài, nêu mục tiêu chung của bài và dẫn vào HĐ tiếp theo.
HĐ 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
I.Sự ra đời của giai cấp công nhân
a) Mục tiêu: Nêu được sự ra đời của giai... đó và cùng với giai cấp tư sản, trở thành hai giai cấp cơ bản trong xã hội tư bản chủ nghĩa.
d) Tổ chức thực hiện
HĐ của thầy và trò
Sản phẩm dự kiến
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
CH: Đọc thông tin SGK/42, 43 và quan sát tranh ảnh hình 10.1, em hãy: nêu sự ra đời của giai cấp công nhân?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV: Hướng dẫn HS trả lời
HS: Xem video và đọc thông tin ngữ liệu trong SGK để trả lời câu hỏi.
B3: Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu HS trả lời.
HS trả lời câu hỏi của GV.
B4: Kết luậ... và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học
a) Mục tiêu: Trình bày được một số hoạt động chính của Karl Marx, Friedrich Engels và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học.
b) Nội dung: GV đặt câu hỏi, HS trả lời câu hỏi của GV.
CH: Xem video theo link https://www.youtube.com/watch?v=hDcsy0thDAk, đọc thông tin SGK/43, 44 và quan sát tranh ảnh 10.2, 10.3, 10.4, em hãy: 
1.Trình bày một số hoạt động chính của C.Mác, Ph. Ăng-ghen.
2. Trình bày sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học.
c) Sản phẩm...u tiên của vô sản quốc tế.
+ Đầu năm 1848, C. Mác và Ph. Ăng-ghen soạn thảo và công bố Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản - Cương lĩnh của Đồng minh những người cộng sản.
+ Năm 1864, Quốc tế thứ nhất được thành lập, C. Mác tham gia Ban lãnh đạo và trở thành linh hồn của tổ chức này.
+ Năm 1889,Quốc tế thứ hai ra đời ở Pa-ri gắn với vai trò quan trọng của Ph. Ăng-ghen.
2. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học:
+ Những năm 30 - 40 của thế kỉ XIX, giai cấp công nhân ngày càng đông đảo, trưởng thàn... giai cấp công nhân.
è Việc công bố Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đã đánh dấu sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học.
 d) Tổ chức thực hiện
HĐ của thầy và trò
Sản phẩm dự kiến
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
CH: Xem video theo link https://www.youtube.com/watch?v=hDcsy0thDAk, đọc thông tin SGK/49, em hãy cho biết: 
1.Lập trục thời gian thể hiện những hoạt động chính của C. Mác, Ph.Ăng-ghen và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học.
2.Trình bày nội dung cơ bản và ý nghĩa của Tuyên ngôn Đảng c... cao vai trò và khả năng lãnh đạo cách mạng của giai cấp công nhân. 
*Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học
- Những năm 30 - 40 của thế kỉ XIX, giai cấp công nhân ngày càng đông đảo, trưởng thành về nhận thức, tiến hành đấu tranh chống lại giai cấp tư sản dưới nhiều hình thức 
-Tháng 2/1848, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (do C.Mác và Ph.Ăng-ghen soạn thảo) được công bố ở Luân Đôn. 
è đánh dấu sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học.
III.Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế từ giữa TKXI...ranh ảnh hình 10.5, em hãy: 
 Trình bày những nét chính về phong trào cộng sản và công nhân quốc tế từ năm 1848 đến năm 1870
Nêu sự ra đời và hoạt động của Quốc tế thứ nhất.
Nhiệm vụ 2:
CH: Xem video theo link https://www.youtube.com/watch?v=r3YkE6PHc8o, đọc thông tin SGK/45, 46, em hãy cho biết: 
1. Nêu những nét chính về Công xã (1871).
2. Nêu ý nghĩa lịch sử của việc thành lập nhà nước kiểu mới.
Nhiệm vụ 3:
Đọc thông tin SGK/46, 47; quan sát tranh ảnh hình 10.7, em hãy: 
Trình bày nh

File đính kèm:

  • docxgiao_an_lich_su_8_canh_dieu_bai_10_phong_trao_cong_nhan_va_s.docx
  • pptxBài 10_LS8_Cánh Diều.pptx