Giáo án Lịch sử 8 (Cánh Diều) - Bài 10: Các nước Âu - Mỹ từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX

1. Về kiến thức (Học xong bài học, học sinh sẽ đạt được)

- Những nét chính về quá trình hình thành của chủ nghĩa đế quốc

- Những chuyển biến lớn về kinh tế, chính sách đối nội, đối ngoại của các đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mỹ từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.

+ Giải thích được đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mỹ thông qua các dẫn chứng cụ thể.

+ Nhận xét được vị trí kinh tế của các nước trong nền sản xuất công nghiệp cuối XIX- đầu XX.

2. Về năng lực

2.1. Phát triển năng lực tìm hiểu lịch sử Khai thác và sử dụng thông tin của một số tư liệu lịch sử dưới sự hướng dẫn của GV để nhận thức về những nét chính về quá trình hình thành của chủ nghĩa đế quốc, những chuyển biến lớn về kinh tế, chính sách đối ngoại của các đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mỹ từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.

- Quan sát lược đồ các đế quốc và thuộc địa cuối thế kỉ XX để nhân diện được sự bành trướng của chủ nghĩa đế quốc và phạm vi ảnh hưởng của mỗi nước.

 2.2. Phát triển năng lực nhận thức và tư duy lịch sử

 – Mô tả được những nét chính về quá trình hình thành của chủ nghĩa đế quốc.

– Nhận biết được những chuyển biến lớn về kinh tế, chính sách đối nội, đối ngoại của các đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mỹ từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.

 

docx 14 trang Đặng Luyến 01/07/2024 420
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lịch sử 8 (Cánh Diều) - Bài 10: Các nước Âu - Mỹ từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Giáo án Lịch sử 8 (Cánh Diều) - Bài 10: Các nước Âu - Mỹ từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX

Giáo án Lịch sử 8 (Cánh Diều) - Bài 10: Các nước Âu - Mỹ từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX
Ngày soạn: 
Ngày dạy:
CHƯƠNG 4 . CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MỸ
TỪ CUỐI THẾ KỈ XVIII ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX
BÀI 10. CÁC NƯỚC ÂU - MỸ
TỪ CUỐI THẾ KỈ XVIII ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX
Thời gian thực hiện: 2 tiết ( tiết......)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Về kiến thức (Học xong bài học, học sinh sẽ đạt được)
- Những nét chính về quá trình hình thành của chủ nghĩa đế quốc
- Những chuyển biến lớn về kinh tế, chính sách đối nội, đối ngoại của các đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mỹ từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.
+ Giải thích... thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.
- Quan sát lược đồ các đế quốc và thuộc địa cuối thế kỉ XX để nhân diện được sự bành trướng của chủ nghĩa đế quốc và phạm vi ảnh hưởng của mỗi nước.
 2.2. Phát triển năng lực nhận thức và tư duy lịch sử
 – Mô tả được những nét chính về quá trình hình thành của chủ nghĩa đế quốc. 
– Nhận biết được những chuyển biến lớn về kinh tế, chính sách đối nội, đối ngoại của các đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mỹ từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX. 
2.3. Phát triển năng lực vận... Đồng cảm với đời sống người lao động tại các quốc gia công nghiệp trong thời đại chủ nghĩa đế quốc.
- Chăm chỉ: HS sưu tầm tranh ảnh, tài liệu liên quan phục vụ bài học.
- Trách nhiệm: HS có trách nhiệm của công dân đối với Tổ quốc trong công cuộc phát triển và hội nhập quốc tế hiện nay, trong quá trình học tập như đóng góp ý kiến khi cùng làm việc nhóm.
- Yêu nước: Bồi dưỡng tinh thần yêu nước, nhận thức được sức ép của chủ nghĩa thực dân phương Tây đối với Việt Nam nói riêng, các nước ở Ch...GK, sưu tầm các tư liệu lịch sử liên quan.
Học sinh chuẩn bị: 
+ Nhóm 1,2: Những chuyển biến về kinh tế, chính sách đối nội, đối ngoại của nước Anh.
+ Nhóm 3,4: Những chuyển biến về kinh tế, chính sách đối nội, đối ngoại của nước Đức.
+ Nhóm 5,6: Từ lược đồ 9.5, hãy xác định vị trí thuộc địa của các nước đế quốc Anh, Pháp Đức, Mỹ? 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU 
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế cho HS, giúp các em ý thức được nhiệm vụ học tập, hứng thú học bài mới
b) Tổ chức thực h...êu cầu 2,3 HS lên trình bày sản phẩm.
HS: - HS tả lời câu hỏi, các HS còn lại theo dõi, nhận xét, bổ sung. 
B4: Kết luận, nhận định
- Nhận xét câu trả lời của HS và chuyển dẫn vào hoạt động hình thành kiến thức mới.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 
I. Quá trình hình thành của chủ nghĩa đế quốc
a) Mục tiêu: 
- HS mô tả được những nét chính về quá trình hình thành của chủ nghĩa đế quốc 
b) Tổ chức thực hiện
HĐ của thầy và trò
Sản phẩm dự kiến
B1: Chuyển giao nhiệm vụ 
Hoạt động nhóm b... quyền là liên minh giữa những nhà tư bản to để tập trung vào trong tay một phần to (thậm chí toàn bộ) món hàng của một ngành, cho phép liên minh này phát huy ảnh hưởng quyết định đến quá trình sản xuất và lưu thông của lĩnh vực đó.- *GV giảng về các hình thức độc quyền các -ten, xanh-đi-ca, tờ -rớt.
+ Cácten là hình thức đơn vị độc quyền dựa trên sự kí kết hiệp định giữa các xí nghiệp thành viên để thoả thuận với nhau về giá cả, qui mô sản lượng, thị trường tiêu thụ, kì h...thành viên trở thành các cổ đông.
Nhân vật lịch sử: Giôn Đ. Rốc-phe-lơ (John D. Rockerfeller) (1839 – 1937) Giôn Đ. Rốc-phe-lơ là nhà tư bản công nghiệp người Mỹ. Công ty dầu mỏ (Standard Oil) do ông sáng lập vào năm 1870 là một công ty độc quyền, sản xuất gần 90% lượng dầu tại Mỹ vào cuối thế kỉ XIX. Sau khi nghỉ hưu, ông trở thành nhà hoạt động từ thiện lớn.
B4: Kết luận, nhận định 
- Nhận xét thái độ và sản phẩm học tập của HS. 
- Chốt kiến thức và chuyển dẫn sang nội dung sau.

- Cuối... Đức, Mỹ từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX. 
 b) Tổ chức thực hiện
HĐ của thầy và trò
Sản phẩm dự kiến
HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
SẢN PHẨM DỰ KIẾN
 Hoạt động 1: Anh
* Mục tiêu: HS nêu được những chuyển biến về kinh tế, chính sách đối nội, đối ngoại của đế quốc Anh trong những năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX. 
* Tổ chức thực hiện:
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Nhóm 1 trả lời các câu hỏi:
- Nhóm 1: Hãy nêu những chuyển biến lớn về kinh tế, chính sách đối nội, đối ngoại của đế quốc An... đảng Tự do và Bảo thủ thay nhau nắm quyền, đều bảo vệ quyền lợi của giai cấp tư sản.
 Nhóm 3: Khai thác biểu đồ Hình 10,2 và thông tin trong mục a, hãy nêu những chuyển biến về đối ngoại của đế quốc Anh trong những năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX. ( GV hướng đãn HS tìm từ khóa về chính sách đối ngoại: đẩy mạnh xâm lược thuộc địa )
Anh tiếp tục đẩy mạnh xâm lược thuộc địa và trở thành nước có nhiều thuộc địa nhất thế giới.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- GV gọi đại diện từng nhóm tr...n thành nội dung phiếu học tập về tình hình
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
-Hs hoạt động cá nhân và làm vào phiếu học tập.
Sản phẩm cần đạt được: 
Bước 3: Báo cáo kết quả phiếu học tập
- GV gọi HS lên báo cáo, các HS khác nhận xét góp ý
Bước 4: Kết luận – nhận định
- GV nhận xét, đánh giá, chính xác hoá kiến thức. HS chốt ý chính vào vở ghi.
Gv mở rộng: Sử dụng Hình 10.3: Ngân hàng BNP Pa-ri được thành lập năm 1848, ngày nay là một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới -> nhấn m

File đính kèm:

  • docxgiao_an_lich_su_8_canh_dieu_bai_10_cac_nuoc_au_my_tu_cuoi_th.docx
  • pptBài 9_LS8_Cánh Diều.ppt