Giáo án Lịch sử 8 (Cánh Diều) - Bài: Ôn tập cuối kỳ II

1. Kiến thức

- Củng cố, hệ thống lại kiến thức đã học:

+ Những đóng góp của vua Gia Long và vua Minh Mạng trong công cuộc thực thi chủ quyền ở quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.

+Những thành tựu tiêu biểu của nhà Nguyễn đạt đươc?nhận xét đánh giá về thành tựu đó.

+Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược từ năm 1858 đến năm 1874

+Phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta từ năm 1858 đến 1884

+Đánh giá tinh thần chiến đấu của nhà Nguyễn và nhân dân ta khi thực dân pháp xâm lược nước ta

2. Năng lực

* Năng lực chung: Năng lực tự học,tự tìm hiểu thông qua sách báo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.

* Năng lực chuyên biệt:

- Năng lực tìm hiểu lịch sử:

+ Những đóng góp của vua Gia Long và vua Minh Mạng trong công cuộc thực thi chủ quyền ở quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.Thành tựu tiêu biểu của nhà Nguyễn đạt đươc.

+Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược từ năm 1858 đến năm 1874

+Phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta từ năm 1858 đến 1884

+ Tinh thần chiến đấu của nhà Nguyễn và nhân dân ta khi thực dân pháp xâm lược nước ta

 - Nhận thức và tư duy lịch sử:

+ Đánh giá vai trò của Nhà Nguyễn trong cuộc kháng chiến chống thực dân

+ Nhận xét tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất của nhân dân ta đối với thực dân Pháp

 

doc 10 trang Đặng Luyến 01/07/2024 420
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lịch sử 8 (Cánh Diều) - Bài: Ôn tập cuối kỳ II", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Giáo án Lịch sử 8 (Cánh Diều) - Bài: Ôn tập cuối kỳ II

Giáo án Lịch sử 8 (Cánh Diều) - Bài: Ôn tập cuối kỳ II
TUẦN-TIẾT : ÔN TẬP CUỐI KỲ II
 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức
- Củng cố, hệ thống lại kiến thức đã học:
+ Những đóng góp của vua Gia Long và vua Minh Mạng trong công cuộc thực thi chủ quyền ở quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.
+Những thành tựu tiêu biểu của nhà Nguyễn đạt đươc?nhận xét đánh giá về thành tựu đó.
+Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược từ năm 1858 đến năm 1874
+Phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta từ năm 1858 đến 1884
+Đánh giá tinh thần chiến đ... lược từ năm 1858 đến năm 1874
+Phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta từ năm 1858 đến 1884
+ Tinh thần chiến đấu của nhà Nguyễn và nhân dân ta khi thực dân pháp xâm lược nước ta
 - Nhận thức và tư duy lịch sử: 
+ Đánh giá vai trò của Nhà Nguyễn trong cuộc kháng chiến chống thực dân 
+ Nhận xét tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất của nhân dân ta đối với thực dân Pháp 
3. Phẩm chất 
+ Chăm chỉ: HS sưu tầm tranh ảnh, tài liệu liên quan phục vụ bài ôn tập từ học kỳ II
+ Trác...bài học đã học 
b. Nội dung: GV cho học sinh nhớ lại nội dung kiến thức đã học.
c. Sản phẩm: các câu trà lời của hs
d. Tổ chức thực hiện: 
GV đưa ra câu hỏi:
Bài hát trên nhắc đến địa danh nào? 
Qua bài hát trên em bày tỏ suy nghĩ của mình về chủ quyền quốc gia?
B. Hoạt động hình thành kiến thức
a. Mục tiêu:củng cố, hệ thống lại kiến thức đã học từ học kỳ II
b. Nội dung.+ Những đóng góp của vua Gia Long và vua Minh Mạng trong công cuộc thực thi chủ quyền ở quần đảo Hoàng Sa và quần đảo ... đó không? Vì sao
+hs thể hiện quan điểm của mình có đồng ý với ý kiến trên không? Đưa ra sự giải thích của bản thân
+hs nhận xét
+Gv chốt kiến thức
(BÀI 16: VIỆT NAM DƯỚI THỜI NGUYỄN (NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX)
-Các thành tựu tiêu biểu thời nhà Nguyễn
Lĩnh vực
Thành tựu
Hành chính
Chia cả nước thành 30 tỉnh và 1 phủ (Thừa Thiên).
Luật pháp
Năm 1815, nhà Nguyễn ban hành bộ Hoàng Việt luật lệ (còn gọi là Luật Gia Long)
Nông nghiệp
Khai hoang, lập được hai huyện mới là Tiền hải (Thái Bình) và Kim S...ổi tiếng như: kinh thành Huế, chùa Thiên Mụ, Cửu đỉnh (Thừa Thiên Huế),
Lịch sử
Nhiều công sử học được biên soạn, như: Khâm định Việt sử thông giám cương mục, Đại Nam thực lục (Quốc sử quán triều Nguyễn), Lịch triều hiến chương loại chí (Phan Huy Chú),

Địa lí
Nhiều công trình địa lí có giá trị, như: Nhất thống địa dư chí (Lê Quang Định), Gia Định thành thông chí (Trịnh Hoài Đức),...
Y dược học
Bộ sách Hải Thượng y tông tâm lĩnh của danh y Lê Hữu Trác

-Đồng ý với quan điểm: Nhà Nguyễn đã để...g đình,
Hoạt động của thầy và trò
Sản phẩm dự kiến
 Hoạt động 2:
 Gv tổ chức trò chơi : Triệu phú kiến thức 
Gv gọi Hs lần lượt trả lời 5 câu hỏi 
Câu 1:Địa điểm Thực dân Pháp nổ súng xâm lược đầu tiên nước ta ở đâu? Vào thời gian nào?
Câu 2:Triều đình nhà Nguyễn ký với thực dân Pháp bản hiếp đầu tiên là gì?
Câu 3:Ai là người được nhân dân suy tôn lên làm Bình Tậy Đại Nguyên Soái?
Câu hỏi 4: Ai là tổng đốc thành Hà Nội năm 1882?
Câu hỏi 5: Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất vào... ai? 
Câu 3. Cuộc khởi nghĩa lớn nhất của nông dân miền Bắc là cuộc khởi nghĩa nào?
4. Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất của nhân dân đồng bằng Bắc Bộ cuối thế kỉ XIX, đã để lại nhiều bài học bổ ích nhất là về phương thức hoạt động và hình thức tác chiến du kích?
Câu 5. Một trong những hoạt động tiêu biểu gắn liền với nhà yêu nước Phân Bội Châu đầu thế kỉ XX?
Câu 6. Phan Châu Trinh và các sĩ phu thức thời của Việt Nam đầu thế kỉ XX đã có đóng góp nổi bật nào sau đây?
Câu 7.Địa điểm xuất dương ...hất(1987-1914) của thực dân Pháp?Hãy nêu tác động của nó đến tình hình Việt Nam nữa đầu thế kỷ XX
+hs trả lời
+hs nhận xét
+Gv nhậ xét, chốt ý
BÀI 17: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC 1858 - 1884
Đáp án của trò chơi
Câu 1:Đà Nẵng- 1/09/1858
Câu 2: Nhâm Tuất
Câu 3: Trương định
Câu 4: Hoàng Diệu
Câu 5: Năm 1873
Không đồng ý với ý kiến: triều đình nhà Nguyễn phải chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc để mất nước. Vì: có nhiều nguyên nhân (khách quan và chủ quan) khiến cuộc khá...
+ Triều đình nhà Nguyễn thiếu quyết tâm kháng chiến, phạm nhiều sai lầm cả về đường lối chỉ đạo chiến đấu và đường lối ngoại giao.
+ Các phong trào đấu tranh chống Pháp của quần chúng nhân dân diễn ra lẻ tẻ; có nhiều hạn chế về đường lối và lực lượng lãnh đạo.
Tuy nhiên: nhà Nguyễn cần chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm lớn nhất trong việc để nước ta rơi vào tay Pháp. Vì:Trước vận nước nguy nan, nhiều sĩ phu tiến bộ, đã mạnh dạn đề nghị triều đình cải cách, canh tân đất nước. Tuy nhiên, nhà ... NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX
ĐẾN NĂM 1917
Đáp án
Câu 1: TÔN THẤT THUYẾT
Câu 2:PHAN ĐÌNH PHÙNG
Câu 3: KHỞI NGHĨA YÊN THẾ
Câu 4:KHỞI NGHĨA BÃI SẬY
Câu 5:Phong trào Đông Du
Câu 6:Khởi xướng vận động duy tân
Câu 7: Bến Nhà Rồng
Lập bảng
Nội dung
Phong trào cần Vương
Khơi nghĩa nông dân yên Thế
Người lãnh đạo

Vua, các Văn thân sĩ phu yêu nước
Lãnh đạo là Đề Thám (Hoàng Hoa Thám),
Mục tiêu

Đánh Pháp giành lại độc lập.
xây dựng một cuộc sống bình đẳng, tự do
Địa bàn hoạt động

Chủ yếu Bắc Kỳ v

File đính kèm:

  • docgiao_an_lich_su_8_canh_dieu_bai_on_tap_cuoi_ky_ii.doc
  • pptÔn tập cuối HK II.ppt