Giáo án Lịch sử 8 (Chân trời sáng tạo) - Bài 9: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc

1. Về kiến thức (Học xong bài học, học sinh sẽ đạt được)

- Những nét chính về quá trình hình thành của chủ nghĩa đế quốc

- Những chuyển biến lớn về kinh tế, chính sách đối nội, đối ngoại của các đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mỹ từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.

+ Giải thích được đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mỹ thông qua các dẫn chứng cụ thể.

+ Nhận xét được vị trí kinh tế của các nước trong nền sản xuất công nghiệp cuối XIX- đầu XX.

2. Về năng lực

2.1. Phát triển năng lực tìm hiểu lịch sử Khai thác và sử dụng thông tin của một số tư liệu lịch sử (9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5) dưới sự hướng dẫn của GV để nhận thức về những nét chính về quá trình hình thành của chủ nghĩa đế quốc, những chuyển biến lớn về kinh tế, chính sách đối ngoại của các đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mỹ từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.

- Quan sát lược đồ các đế quốc và thuộc địa cuối thế kỉ XX để nhân diện được sự bành trướng của chủ nghĩa đế quốc và phạm vi ảnh hưởng của mỗi nước.

 2.2. Phát triển năng lực nhận thức và tư duy lịch sử

 – Mô tả được những nét chính về quá trình hình thành của chủ nghĩa đế quốc.

– Nhận biết được những chuyển biến lớn về kinh tế, chính sách đối nội, đối ngoại của các đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mỹ từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.

2.3. Phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học Từ kiến thức trong bài về nước Đức giai đoạn chuyển sang chủ nghĩa đế quốc, HS sưu tầm tư liệu về Ốt-tô Phôn Bi-xmác (Otto von Bismarck) để hiểu một vấn đề thực tế: tại sao Bi-xmác là nhân vật có nhiều tượng để tôn vinh nhất ngày nay ở Đức.

 

docx 10 trang Đặng Luyến 01/07/2024 340
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lịch sử 8 (Chân trời sáng tạo) - Bài 9: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Giáo án Lịch sử 8 (Chân trời sáng tạo) - Bài 9: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc

Giáo án Lịch sử 8 (Chân trời sáng tạo) - Bài 9: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc
Ngày soạn: 
Ngày dạy:
CHƯƠNG 4 . CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MỸ
TỪ CUỐI THẾ KỈ XVIII ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX
BÀI 9. CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC MỸ
CHUYỂN SANG GIAI ĐOẠN CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC.
Thời gian thực hiện: 2 tiết ( tiết......)
I. MỤC TIÊU 
ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA
 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Về kiến thức (Học xong bài học, học sinh sẽ đạt được)
- Những nét chính về quá trình hình thành của chủ nghĩa đế quốc
- Những chuyển biến lớn về kinh tế, chính sách đối nội, đối ngoại của các đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mỹ từ cuố...inh tế, chính sách đối ngoại của các đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mỹ từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.
- Quan sát lược đồ các đế quốc và thuộc địa cuối thế kỉ XX để nhân diện được sự bành trướng của chủ nghĩa đế quốc và phạm vi ảnh hưởng của mỗi nước.
 2.2. Phát triển năng lực nhận thức và tư duy lịch sử
 – Mô tả được những nét chính về quá trình hình thành của chủ nghĩa đế quốc. 
– Nhận biết được những chuyển biến lớn về kinh tế, chính sách đối nội, đối ngoại của các đế quốc Anh, Pháp, Đức, ...dụng.
3. Về phẩm chất 
Học sinh hình thành các phẩm chất 
- Nhân ái: Đồng cảm với đời sống người lao động tại các quốc gia công nghiệp trong thời đại chủ nghĩa đế quốc.
- Chăm chỉ: HS sưu tầm tranh ảnh, tài liệu liên quan phục vụ bài học.
- Trách nhiệm: HS có trách nhiệm của công dân đối với Tổ quốc trong công cuộc phát triển và hội nhập quốc tế hiện nay, trong quá trình học tập như đóng góp ý kiến khi cùng làm việc nhóm.
- Yêu nước: Bồi dưỡng tinh thần yêu nước, nhận thức được sức ép của ... A1 hoặc bảng phụ để HS làm việc nhóm.
- Phiếu học tập.
- Đọc trước SGK, sưu tầm các tư liệu lịch sử liên quan.
Học sinh chuẩn bị: 
+ Nhóm 1,2: Những chuyển biến về kinh tế của các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức Mỹ?
+ Nhóm 3,4: Chính sách đối nội, đối ngoại của các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mỹ?
+ Nhóm 5,6: Từ lược đồ 9.5, hãy xác định vị trí thuộc địa của các nước đế quốc Anh, Pháp Đức, Mỹ? 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU 
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế cho HS, giúp các em ý thức... hỏi, các HS còn lại theo dõi, nhận xét, bổ sung. 
B4: Kết luận, nhận định
- Nhận xét câu trả lời của HS và chuyển dẫn vào hoạt động hình thành kiến thức mới.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 
1. Những nét chính về quá trình hình thành của chủ nghĩa đế quốc 
a) Mục tiêu: 
- HS mô tả được những nét chính về quá trình hình thành của chủ nghĩa đế quốc 
b) Tổ chức thực hiện
HĐ của thầy và trò
Sản phẩm dự kiến
B1: Chuyển giao nhiệm vụ 
Hoạt động nhóm bàn: 
- Dựa vào hình 9.1, tư liệu 9.2 ...g ty độc quyền? 
- Tổ chức độc quyền là liên minh giữa những nhà tư bản to để tập trung vào trong tay một phần to (thậm chí toàn bộ) món hàng của một ngành, cho phép liên minh này phát huy ảnh hưởng quyết định đến quá trình sản xuất và lưu thông của lĩnh vực đó.- *GV giảng về các hình thức độc quyền các -ten, xanh-đi-ca, tờ -rớt.
+ Cácten là hình thức đơn vị độc quyền dựa trên sự kí kết hiệp định giữa các xí nghiệp thành viên để thoả thuận với nhau về giá cả, qui mô sản lư...ột ban quản trị chung, còn các thành viên trở thành các cổ đông.
Nhân vật lịch sử: Giôn Đ. Rốc-phe-lơ (John D. Rockerfeller) (1839 – 1937) Giôn Đ. Rốc-phe-lơ là nhà tư bản công nghiệp người Mỹ. Công ty dầu mỏ (Standard Oil) do ông sáng lập vào năm 1870 là một công ty độc quyền, sản xuất gần 90% lượng dầu tại Mỹ vào cuối thế kỉ XIX. Sau khi nghỉ hưu, ông trở thành nhà hoạt động từ thiện lớn.
B4: Kết luận, nhận định 
- Nhận xét thái độ và sản phẩm học tập của HS. 
- Chốt kiến thức và chuyển...u thế kỉ XX
a) Mục tiêu:| Nhận biết được những chuyển biến lớn về kinh tế, chính sách đối nội, đối ngoại của các đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mỹ từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX. 
 b) Tổ chức thực hiện
HĐ của thầy và trò
Sản phẩm dự kiến
B1: Chuyển giao nhiệm vụ 
 * Nhiệm vụ 1: 
- GV chia nhóm lớp: 6 nhóm (HS đánh số tuần hoàn 1,2,3,4,5,61,2,3,4,5,6)
- Giao nhiệm vụ các nhóm:
Vòng 1: Vòng chuyên gia
+ Nhóm 1,2: Những chuyển biến về kinh tế của các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức Mỹ?
+ Nhóm 3,4... các nước đế quốc Anh, Pháp Đức, Mỹ? 
- Thời gian: 
+ Vòng 1: 5 phút
+ Vòng 2: 7 phút
* Nhiệm vụ 2: GV trình chiếu H 9.5 yêu cầu HS Hình dung được các thuộc địa, khu vực ảnh hưởng của mỗi đế quốc trên lược đồ.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS đọc SGK, suy nghĩ cá nhân và thảo luận luận nhóm.
GV hướng dẫn, hỗ trợ các em thảo luận nhóm (nếu cần).
B3: Báo cáo, thảo luận
GV: - Yêu cầu HS trả lời, yêu cầu đại diện nhóm trình bày.
HS: - Đại diện nhóm trình bày sản phẩm của nhóm.
- HS các nhóm còn ...h nhằm bảo vệ quyền lợi cho giai cấp tư sản , đàn áp sự nổi dậy của phong trào công nhân.
 - Nước Mỹ: hai đảng Cộng hòa và Dân chủ thay nhau cầm quyền, chính sách đối nội tập trung chủ yếu vào: hàn gắn vết thương chiến tranh, hòa hợp quốc gia, tái thiết đất nước. Tuy nhiên chính sách đối với người Mỹ gốc Phi và phụ nữ vẫn còn nhiều hạn chế.
*Chính sách đối ngoại
- Chính sách đối ngoại cơ bản của các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mỹ vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là tăng cường xâm lược, mở r

File đính kèm:

  • docxgiao_an_lich_su_8_chan_troi_sang_tao_bai_9_cac_nuoc_anh_phap.docx
  • pptxBai 9_LS8_CTST.pptx