Giáo án Lịch sử 8 (Cánh Diều) - Bài: Ôn tập giữa kì I

1. Kiến thức:

Hệ thống lại kiến thức đã học về:

+ Châu Âu và Bắc Mĩ từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII

+Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX

+ Việt Nam từ đầu thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII

2. Năng lực:

- Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.

- Năng lực đặc thù: Tái hiện kiến thức lịch sử, so sánh, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử.

3. Phẩm chất:

Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

 

doc 8 trang Đặng Luyến 01/07/2024 420
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lịch sử 8 (Cánh Diều) - Bài: Ôn tập giữa kì I", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Giáo án Lịch sử 8 (Cánh Diều) - Bài: Ôn tập giữa kì I

Giáo án Lịch sử 8 (Cánh Diều) - Bài: Ôn tập giữa kì I
Tuần- Tiết: ÔN TẬP GIỮA KÌ I
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức: 
Hệ thống lại kiến thức đã học về:
+ Châu Âu và Bắc Mĩ từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII
+Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX
+ Việt Nam từ đầu thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII
2. Năng lực: 
- Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.
- Năng lực đặc thù: Tái hiện kiến thức lịch sử, so sánh, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử.
3. Phẩm chất: 
Giúp học sinh rè...hể bài học, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tiết học hứng khởi.
b) Nội dung: cách mạng tư sản Anh, Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ và Cách mạng tư sản Pháp
- Cách mạng công nghiệp
- Đông Nam Á nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX
- Việt Nam từ đầu thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII
 c) Sản phẩm: 
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
gv sử dụng máy chiếu, trình chiếu 1 số hình ảnh liên quan đến các cuộc cách mạng tư sản yêu cầu hs quan sát
Bước 2: Thự...h mạng công nghiệp, về xung đột Trịnh - Nguyễn , chủ quyền với quần đảo Hoàng Sa từ thời chúa Nguyễn
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
 GV đánh giá quá trình làm việc của HS và sản phẩm mà HS đã thực hiện
B. Hoạt động Luyện tập
Hoạt động của thầy và trò
Sản phẩm dự kiến
Hoạt động 1:
I.Châu Âu và Bắc Mĩ từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII
* Mục tiêu:
Nguyên nhân chung, kết quả, đặc điểm , tính chất, điểm giống và khác của các cuộc cách mạng ở Anh, Mỹ, Pháp
Những thành...ĩ và cách mạng tư sản Pháp
- Thành tựu của cách mạng công nghiệp từ nửa sau thế kỉ XVIII – Giữa thế kỉ XIX
- Những tác động tích cực và tiêu cực của cách mạng công nghiệp
- Liên hệ bản thân 
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
+ Các cặp và nhóm nghiên cứu nội dung SGK, tài liệu hoàn thành câu hỏi 
+ GV: quan sát và hỗ trợ khi HS yêu cầu
? Nguyên nhân chung của các cuộc cách mạng tư sản ở Anh, Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ và cách mạng tư sản Pháp? 
? Kết quả chu... thức đấu tranh của các cuộc cách mạng ở Anh, chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ và cách mạng tư sản Pháp
*Cách mạng công nghiệp từ nửa sau thế kỉ XVIII – Giữa thế kỉ XIX
Lập bảng thống kê về các phát minh từ nửa sau thế kỉ XVIII- Giữa thế kỉ XIX theo nội dung: thời gian, tên phát minh?
Trong số những phát minh trên phát minh nào quan trọng nhất làm thay đổi công nghiệp của thế giới?
? Công nghiệp của Anh, Pháp, Đức,Mỹ thời kì này phát triển như thế nào? 
Tại sao Anh đư...vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh
Hoạt động 2: 
II.Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX
*Mục tiêu:
Hệ thống lại kiến thức đã học để hs lập được bảng thống kê về quá trình xâm nhập của chủ nghĩa thực dân phương Tây vào Đông Nam Á. nắm được kiến thức cơ bản về chính sách cai trị của thực dân. Giáo dục tư tưởng tình cảm cho hs.
* Tổ chức thực hiện
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Lập bảng về quá trình xâm nhập Đông Nam Á của... nước trên bản đồ và quá trình xâm nhập Đông Nam Á của thực dân Phương Tây? 
Kết quả các cuộc cuộc đấu tranh chống ngoại xâm của các nước Đông Nam Á?
? Tinh thần chống ngoại xâm của nhân dân các nước Đông Nam Á
? Tại sao cùng hoàn cảnh Lịch sử như các nước Đông Nam Á khác mà Xiêm ( Thái Lan ) vẫn giữ được độc lập? Qua đó em rút ra bài học lịch sử gì trong việc giữ vững chủ quyền dân tộc? 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động
+ Các cặp trao đổi chéo kết quả và bổ sung cho nhau
+ Đại diện một s...ác chúa Nguyễn với việc khai phá vùng đất phía nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII
Trách nhiệm của bản thân đối với thành quả cha ông để lại
* Tổ chức thực hiện
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Cuộc xung đột Nam- Bắc triều và Trịnh -Nguyễn
Hoàn thành bảng thống kê theo nội dung sau
Nội dung
Xung đột Nam- Bắc Triều
Xung đột Trịnh - Nguyễn
Người đứng đầu


Nguyên nhân


Thời gian


Hệ quả


Lập bảng thống kê về quá trình khai phá vùng đất phía Nam của các chúa Nguyễn theo nội dung 
Thờ...
Lập bảng thống kê về quá trình khai phá vùng đất phía Nam của các chúa Nguyễn
? Em có suy nghĩ gì về công lao của các chúa Nguyễn trong việc mở rộng lãnh thổ của Tổ Quốc?
- Các chúa Nguyễn đã có công lao vô cùng to lớn trong việc mở mang bờ cõi
Thái độ và hành động của bản thân em đối với những thành quả mà thế hệ cha ông đã tạo dựng ?
Thái độ và hành động của bản thân: Biết ơn... ủng hộ , tuyên truyền về chủ quyền đân tộc mà đặc biệt là đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa... lên án... XVIII
* Những cuộc cách mạng tư sản
Nguyên nhân chung của các cuộc cách mạng tư sản: Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa nhưng vấp phải sự cản trở,kìm hãm của chế độ phong kiến vì vậy làm cho mâu thuẫn giữa các tầng lớp trong xã hội với chế dộ phong kiến ngày càng trở lên sâu sắc dẫn đến cách mạng bùng nổ
- Đều giành thắng lợi mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển
- Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ Có ý nghĩa cách mạng vì lật đổ chế độ phong kiế

File đính kèm:

  • docgiao_an_lich_su_8_canh_dieu_bai_on_tap_giua_ki_i.doc
  • pptxPP ÔN TẬP GIỮA KÌ 1.pptx