Giáo án Lịch sử và Địa lý Lớp 7 - Chủ đề: Các cuộc phát kiến địa lí

 KẾ HOẠCH CÔNG CỤ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

 TÊN CHỦ ĐỀ: CÁC CUỘC PHÁT KIẾN ĐỊA LÍ

Môn học/Hoạt động giáo dục: Lịch sử và Địa Lý ; Lớp: 7

I. Mục đích và thời gian đánh giá.

- Mục đích đánh giá: Đánh giá để phát triển học tập.

- Thời điểm đánh giá: Diễn ra trong suốt quá trình dạy học, trong tất cả các hoạt động và các khâu của quá trình dạy học.

II. Quy trình lập kế hoạch

Bước 1: Yêu cầu cần đạt của chủ đề.

1. Nội dung:

Nắm được những cuộc phát kiến về địa lý: Nguyên nhân, tiến trình, kết quả.

Con đường tìm ra các châu, hình thành lược đồ thế giới, mở đầu thời kỳ toàn cầu hóa.

 

docx 8 trang phuongnguyen 02/08/2022 48122
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lịch sử và Địa lý Lớp 7 - Chủ đề: Các cuộc phát kiến địa lí", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Giáo án Lịch sử và Địa lý Lớp 7 - Chủ đề: Các cuộc phát kiến địa lí

Giáo án Lịch sử và Địa lý Lớp 7 - Chủ đề: Các cuộc phát kiến địa lí
 KẾ HOẠCH CÔNG CỤ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
 TÊN CHỦ ĐỀ: CÁC CUỘC PHÁT KIẾN ĐỊA LÍ
Môn học/Hoạt động giáo dục: Lịch sử và Địa Lý ; Lớp: 7
I. Mục đích và thời gian đánh giá.
- Mục đích đánh giá: Đánh giá để phát triển học tập.
- Thời điểm đánh giá: Diễn ra trong suốt quá trình dạy học, trong tất cả các hoạt động và các khâu của quá trình dạy học.
II. Quy trình lập kế hoạch
Bước 1: Yêu cầu cần đạt của chủ đề.
1. Nội dung: 
Nắm được những cuộc phát kiến về địa lý: Nguyên nhân, tiến trình, kết quả.
Con đường tìm ra các châu, hình thành lược đồ thế giới, mở đầu thời kỳ toàn cầu hóa.
2. Năng lực:
-Năng lực chung: Tìm hiểu về các cuộc phát kiến địa lý
Nhận thức và tư duy về các cuộc phát kiến địa lý, sơ đồ con đường đi của các nhà phát kiến địa lý.
Vận dụng những cuộc phát kiến địa lý để tìm ra những con đường, những phương pháp học tập mới, hình thành con người mới.
-Năng lực đặc thù: 
Năng lực thực hành bộ môn: Khai thác, sử dụng lược đồ về những cuộc phát kiến địa lý, tranh ảnh về các nhà thám hiểm, tàu biển, la bàn.
Thuyết trình một nội dung lịch sử trên lược đồ, kỹ năng so sánh, phân tích, đánh giá, hợp tác.
Phân tích được mối lien hệ, ảnh hưởng, tác động giữa các sự kiện lịch sử với nhau.
Nhận xét về hệ quả của các cuộc phát kiến địa lý.
3. Phẩm chất: yêu nước, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm
Bước 2: Phân tích và mô tả mức độ biểu hiện của yêu cầu cần đạt
Bảng Mô tả
Yêu cầu cần đạt
Mức độ biểu hiện
Mô tả được các cuộc phát kiến địa lí: B. Đi a xơ, Christopher Colombus tìm ra châu Mỹ (1492 – 1502),Va- xcô-đơ Ga ma, cuộc thám hiểm của Ferdinand Magellan vòng quanh Trái Đất (1519 – 1522).
Mức độ 1.Kể được tên các cuộc phát kiến địa lí.
Mức độ 2. Trình bày được các cuộc phát kiến địa lí B. Đi a xơ, Christopher Colombus tìm ra châu Mỹ (1492 – 1502), cuộc phát kiếnVa- xcô-đơ Ga ma, cuộc thám hiểm của Ferdinand Magellan vòng quanh Trái Đất (1519 – 1522).
Mức độ 3.Làm rõ được các cuộc phát kiến địa lí B. Đi a xơ, Christopher Colombus tìm ra châu Mỹ (1492 – 1502), cuộc phát kiếnVa- xcô-đơ Ga ma, cuộc thám hiểm của Ferdinand Magellan vòng quanh Trái Đất (1519 – 1522).
Bước 3: Phương pháp và công cụ đánhgiá phù hợp với các hoạt động học tập yêu cầu cần đạt.
Hoạt động dạy học
Mục tiêu hoạt động
Sản phẩm/ minh chứng
Công cụ đánh giá
Phương pháp đánh giá
Hoạt động 2: 
Tìm hiểu các cuộc phát kiến địa lí: B. Đi a xơ, Christopher Colombus tìm ra châu Mỹ (1492 – 1502), Va- xcô-đơ Ga ma, cuộc thám hiểm của Ferdinand Magellan vòng quanh Trái Đất (1519 – 1522).
Mô tả đượccác cuộc phát kiến địa lí.
Phiếu câu hỏi trắc nghiệm về các cuộc phát kiến địa lí..
– Xác định được các cuộc phát kiến địa lí trên bản đồ.
- Đóng vai các nhà phát kiến địa lí mô tả lại hành trình của mình.
-Câu hỏi, bài tậpđóng vai
- Phiếu học tập.
- Phiếu đánh giá đồng đẳng.
- Hướng dẫn đánh giá sản phẩm học tập.
- Vấn đáp/viết.
- Quan sát.
- Lắng nghe.
Bước 4: Thiết kế công cụ đánh giá phù hợp với các hoạt động học tập và yêu cầu cần đạt của chủ đề:
 1. Yêu cầu cần đạt cần đánh giá tương ứng với mỗi năng lực
 Hoạt động 1: Các cuộc phát kiến địa lý
- Yêu cầu cần đạt: Nội dung các cuộc phát kiến đia lý
- Năng lực đánh giá: Nhận thức và tư duy về các cuộc phát kiến địa lý, sơ đồ con đường đi của các nhà phát kiến địa lý
- Phương pháp đánh giá : Đánh giá sản phẩm: 
- Công cụ đánh giá: Bảng mô tả
- Thời lượng đánh giá: Thời gian đầu của tiết dạy
 Bảng mô tả
Yêu cầu cần đạt
Mức độ biểu hiện
Mô tả được các cuộc phát kiến địa lí: B. Đi a xơ, Christopher Colombus tìm ra châu Mỹ (1492 – 1502),Va- xcô-đơ Ga ma, cuộc thám hiểm của Ferdinand Magellan vòng quanh Trái Đất (1519 – 1522).
Mức độ 1.Kể được tên các cuộc phát kiến địa lí.
Mức độ 2. Trình bày được các cuộc phát kiến địa lí B. Đi a xơ, Christopher Colombus tìm ra châu Mỹ (1492 – 1502), cuộc phát kiếnVa- xcô-đơ Ga ma, cuộc thám hiểm của Ferdinand Magellan vòng quanh Trái Đất (1519 – 1522).
Mức độ 3.Làm rõ được các cuộc phát kiến địa lí B. Đi a xơ, Christopher Colombus tìm ra châu Mỹ (1492 – 1502), cuộc phát kiếnVa- xcô-đơ Ga ma, cuộc thám hiểm của Ferdinand Magellan vòng quanh Trái Đất (1519 – 1522).
Hoạt động 2: Các cuộc phát kiến địa lý
- Yêu cầu cần đạt: Con đường mà các nhà thám hiểm tìm ra các châu
- Năng lực tìm hiểu, phân tích.
- Phương pháp đánh đánh giá: Bài tập (lược đồ)
- Công cụ đánh giá: Bảng kiểm 
THỜI GIAN
CÁC NHÀ PHÁT KIẾN
ĐỊA LÍ
NHỮNG NƠI HỌ
ĐI ĐẾN
1487
Đi-a-xơ
Vòng qua cực Nam châu Phi
1492
Cô-lôm-bô
Tìm ra châu Mĩ
1498
Va-xcô đơ Ga-ma
Đến Tây Nam Ấn Độ
1519-1522
Ma-gien-lan
Vòng quanh Trái đất 
Hoạt động 3: Các cuộc phát kiến địa lý
- Yêu cầu cần đạt: Hệ quả của các cuộc phát kiến địa lý
- Năng lực đánh giá: Vận dụng hệ quả những cuộc phát kiến địa lý để tìm ra những con đường, những phương pháp học tập mới, hình thành con người mới.
- Phương pháp đánh đánh giá: Hỏi đáp
- Công cụ đánh giá: 
I
II
III
A. B.Đi-a-xơ
1. Được coi là người phát hiện ra Châu Mỹ
a) Năm 1498
B. Va-xcô-đơ Ga-Ma
2. Người đầu tiên di vòng quanh Trái Đất bằng đường biển
b) Năm 1492
C. C.Cô-lô m-bô
3. Người đã cập bến Ca-li-cút thuộc bờ Tây Nam Ấn Độ.
c) Năm 1487
D. Ph.Ma-gien-lan
4. Người đi qua điểm cực Nam châu Phi
d) Năm 1495
E. A-me-ri-gô
e) Từ năm 1519 đến năm 1522
- Thời lượng đánh giá: Thời gian gần cuối của tiết dạy
dạy học, mục tiêu dạy học, minh chứng sản phẩm, công cụ đánh giá của chủ đề “Các cuộc phát kiến địa lí”
Hoạt động dạy học
Mục tiêu hoạt động
Sản phẩm/ minh chứng
Công cụ đánh giá
Phương pháp đánh giá
Hoạt động 2: 
Tìm hiểu các cuộc phát kiến địa lí: B. Đi a xơ, Christopher Colombus tìm ra châu Mỹ (1492 – 1502), Va- xcô-đơ Ga ma, cuộc thám hiểm của Ferdinand Magellan vòng quanh Trái Đất (1519 – 1522).
Mô tả đượccác cuộc phát kiến địa lí.
Phiếu câu hỏi trắc nghiệm về các cuộc phát kiến địa lí..
– Xác định được các cuộc phát kiến địa lí trên bản đồ.
- Đóng vai các nhà phát kiến địa lí mô tả lại hành trình của mình.
-Câu hỏi, bài tậpđóng vai
- Phiếu học tập.
- Phiếu đánh giá đồng đẳng.
- Hướng dẫn đánh giá sản phẩm học tập.
- Vấn đáp/viết.
- Quan sát.
- Lắng nghe.
Bước 4: Thiết kế công cụ đánh giá phù hợp với các hoạt động học tập và yêu cầu cần đạt của chủ đề
Thiết kế công cụ để đánh giá cho hoạt động hình thành kiến thứcmới
Hoạt động 2: Tìm hiểu các cuộc phát kiến địa lí: 
+ Mục tiêu: Trình bày được các cuộc phát kiến địa lí.
+ Gợi ý công cụ đánh giá: 
- Bài tập trắc nghiệm, câu hỏi, phiếu đánh giá đồng đẳng.
- Bài tập làm việc với lược đồ: Hãy xác định đường đi của các nhà phát kiến địa lý qua lược đồ các cuộc phát kiến địa lý.
- Bài tập đóng vai: Hãy vào vai một nhà phát kiến địa lý và miêu tả lại hành trình phát kiến địa lí. (4 nhóm vào vai bốn nhà phát kiến địa lý
 Bài tập 
Hãy nối thông tin ở 3 cột với nhau (theo trình tự I - II - III) để có những hiểu biết cơ bản về các cuộc phát kiến địa lí tiêu biểu cuối thế kỷ XV đầu thế kỷ XVI
I
II
III
A. B.Đi-a-xơ
1. Được coi là người phát hiện ra Châu Mỹ
a) Năm 1498
B. Va-xcô-đơ Ga-Ma
2. Người đầu tiên di vòng quanh Trái Đất bằng đường biển
b) Năm 1492
C. C.Cô-lô m-bô
3. Người đã cập bến Ca-li-cút thuộc bờ Tây Nam Ấn Độ.
c) Năm 1487
D. Ph.Ma-gien-lan
4. Người đi qua điểm cực Nam châu Phi
d) Năm 1495
E. A-me-ri-gô
e) Từ năm 1519 đến năm 1522
Trả lời
A - 4 - c;
B - 3 - a;
C - 1 - b;
D - 2 - e.
Bài tập 
Điền vào ô trống sao cho thích hợp
THỜI GIAN
CÁC NHÀ PHÁT KIẾN
ĐỊA LÍ
NHỮNG NƠI HỌ
ĐI ĐẾN
Đi-a-xơ
1492
Đến Tây Nam Ấn Độ
Vòng quanh Trái đất 

File đính kèm:

  • docxgiao_an_lich_su_va_dia_ly_lop_7_chu_de_cac_cuoc_phat_kien_di.docx